четвъртък, 8 юни 2017 г.

Академична силистренска визита в Полша

В периода 28 май – 3 юни по програма „ЕРАЗЪМ +“ трима доц. д-р от Филиал Силистра на РУ "А. Кънчев": Теменужка Богданова - директор на филиала, Диана Железова и Галина Лечева бяха на визита в Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Република Полша, в град Люблин (население от 320 хил. души). Учебното заведение е най-голямото от всички 11 ВУЗ в града.

Българистката Галина Лечева
демонстрира
пред студентите автентична
добруджанска носия
от средата на ХІХ-ия век. 
В хуманитарния факултет на университета е създаден Институт по балканистика, в който студентите изучават и български език. Галина Лечева изнесе лекция, посветена на мотива „Слънчова женитба“ като част от обредните практики, съпровождащите ги песни и танци в 6 фолклорни области на България. От своя страна студентите историци проявиха интерес към атефактите от 1900-годишната история на гр. Силистра. 

Преподавателката по чуждоезиково обучение Диана Железова и физичката Теменужка Богданова се запознаха с организацията на работа в отдел „Международно сътрудничество“ и дигитализираните услуги за достъп и обслужване на студентите, както и с технологията и методологията на преподаване на психолого-педагогическите и българистичните учебни дисциплини. 

С университетския координатор на програма „ЕРАЗЪМ +“ проф. д-р Страшински те обсъдиха приложението на ECTS системата за признаване на договорения учебен процес и сключването на двустранно споразумение за мобилност на студенти с цел практика между Филиал Силистра на Русенския университет и неговия събрат - домакин на визитата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар