петък, 9 юни 2017 г.

В Силистренско: 9,36 лева за болнична помощ на здравно-осигурено лице, в Пловдив - близо 80 лева

В Областна администрация Силистра бе проведена среща по проблемите на болничните заведения, инициирана от народния представител Алтимир Адамов и от областния управител Ивелин Статев по сигнали до тях на граждани, болнични звена и на съсловни организации от област Силистра. В работния формат участваха ръководителите на РЗОК Силистра, МБАЛ АД Силистра, МБАЛ ЕООД Тутракан и МБАЛ ЕООД Дулово, както и на Български лекарски съюз.

След направените обсъждания участващите в дискусията се обединиха около следните предложения, които ще бъдат изпратени до МЗ и НС: да се спре прехвърлянето на средства от параграф в параграф в бюджета на НЗОК; да се определя за всяко болнично заведение средно месечен бюджет, като се взема годишната му база.

Министерство на здравеопазването да увеличи финансирането на дейностите, които заплаща; да се прави справедливо разпределяне на капиталовите разходи според потребностите на съответните болници; да се постави мораториум върху разкриване на нови болници; да бъде сменен моделът на здравеопазване– клиничната пътека трябва да отпадне, тъй като това вече е остаряло – на практика всяка пътека е губеща. 

(По сметки в Силистра – една „детска“ пневмония „струва“ 690 лева, а са предвидени 545 лева, като за същото заболяване при възрастните се плащат 180 по-малко от необходимото). По обобщение: дефицитът за тази година на трите болници в област Силистра е 110 000 лева на месец – необходимо е осигуряване на още 1 300 000 лева за годината.

Според данните от РЗОК Силистра, която е второстепенен разпоредител с бюджета, за медицински дейности в област Силистра за второто тримесечие на 2017 г. са определени от бюджета 2 476 000 лева. Те са разпределени според дяловото участие на всяка от трите болници на база на последното тримесечие на м.г. плюс общо увеличение с около 10%.

Стана ясно също, че всяко здравно-осигурено лице в област Силистра разполага средно с 9,36 лева за болнична помощ, което е най-ниско в страната. В момента в трите болници в Силистра, Дулово и Тутракан неплатените надлимитни средства за медицински дейности са над 600 000 лева.

Какво казаха на брифинга с журналисти представителите на трите болници – една областна (д-р Даниела Костадиноваи две общински – д-р Константин Попов – Дулово, и д-р Недка Цветкова – Тутракан? Например, че до 9 пъти повече са парите за социално осигурените граждани в области като Пловдив, София и Плевен, където има университетски и специализирани клиники, от каквито добруджанци са на по над 100 км (Русе, Варна) и на практика живеят в условия на безалтернативност. Това показвало пренебрежително отношение към живеещите в периферията на страната.

В същото време МЗ до м. април т.г. е позволило на 47 лечебни заведения нови дейности, които НЗОК е длъжна да финансира без да е променен бюджетът за здравеопазване. Междувременно в страната са заработили две огромни болници – в Панагюрище и в Плевен. С две нови отделения е и болницата в Дулово, но за тях не се дават повече пари.

От 4 години МБАЛ Силистра – най-голямото болнично звено в областта, в което работят 600 души, не е получавала пари от държавата за капиталови разходи (бел. ред.-в същото време в ДКЦ 1 Силистра има рентген от 1962 г., който пациентите вече не искат да ползват, а той е за доболнична помощ – отивайки в болницата обаче се налага да плащат за „снимки“ със съвременна апаратура).

За няколко години община Тутракан е отделила от бюджета 1,6 млн. лева, за да си подпомогне болницата, обслужваща 56 населени места, откъдето има пациенти – да речем за известното в Североизточна България АГО. Бюджетните пари от държавата за болниците намалява, а в същото време в сравнение с 2010 г. минималната работна заплата е с няколко пъти по-висока, по-скъпи са еленергията и лекарствата.

Силистра е единственият голям град в страната, където няма т.нар. неотложна кабинети, тъй като личните лекари си получават 11-те стотинки на пациент, но нямат дежурства за своя сметка в почивните и празничните дни, което кара нуждаещите се да отиват в „Спешна помощ“, където направените разходи се покриват от съответното болнично заведение. И друг проблем отбелязват силистренските медици: когато не си изразходят месечните средства остатъкът им се взема, а когато в друг период изхарчат повече – не им се дава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар