понеделник, 19 юни 2017 г.

„Сребърна“ стана биосферен резерват съгласно Севилската стратегия

ЮНЕСКО одобри обявяването на „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ за биосферни резервати, тъй като отговарят на изискванията и принципите на Севилската стратегия, съобщиха на сайта на МОСВ, като решението е на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, чиято 29-та сесия бе в Париж от 12 до 15 юни 2017 г.

Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично съжителство между човека и природата. Пример за това е и биосферният резерват „Сребърна“. Номининациите са подкрепени от местните общности и от отговорните държавни институции. 

Експертите от Община Силистра изготвиха всички необходими документи по номинацията на „Сребърна“ през септември 2016 г. На заседанието на Националния комитет представители на община Силистра начело с кмета д-р Найденов бяха представени резултатите по проект „Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни резервати в България“ на Българска Фондация „Биоразнообразие”. Със свое решение Общински съвет Силистра даде съгласие за присъединяване на територията на Община Силистра към „външна преходна зона” за биосферен парк „Сребърна“.

Повече от 4000 български и чуждестранни туристи са посетили резервата "Сребърна" два месеца след началото на туристическия сезон, показва справка от природонаучния музей в резервата, съобщи в. Телеграф. Най-много са били гостите от Германия и Великобритания. Гнездовият период в колониите на защитените видове в резервата "Сребърна" е приключил, съобщиха от РИОСВ в Русе. Освен къдроглавите пеликани, поколение имат немите лебеди, блестящите ибиси, чаплите, лопатарките, малките корморани и сивите гъски. Тази година в колонията на къдроглавите пеликани са се появили и розови пеликани. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар