петък, 16 юни 2017 г.

Ден на работодателя в сферата на машиностроенето в Силистра в търсете на шлосери и стругари


На 13 юни 2017 г. В ЗММ „Стомана АД Силистра бе първият от много години насам т.нар.– възможност за пряка връзка между работодатели и тгърсещи работа лица. В него заедно с домакините от едно от най-знаковите промишлени предприятия в Крайдунавска Добруджа участваха 45 безработни добруджанци. 

Както и представители на Бюро по труда Силистра, които договориха бъдещо взаимодействие с изпълнителния директор на фирмата инж. Никола Митиков за изпълнение на заявките за наемане на работници. Фирмата приема заявления от търсещи работа лица и има спешна необходимост от машиностроители (обявени са 5 ваканции за шлосери и 2 за стругари).

Събитието бе открито от Милена Перчемлиева – директор на дирекция „Бюро по труда” Силистра, която отправи поздрав към присъстващите, отбелязвайки тяхната мотивация и желанието им за работа в отрасъл „Машиностроене“. Експерт от държавната институция, партньор в събитието, представи проблемите на машиностроителните фирми от региона при наемане на работници с технически умения.

Инж. Н. Митиков и М. Перчемлиева
Недостигът на работници и специалисти от професии, свързани с машиностроенето, налага обучение на хора с по-ниска квалификация за да бъде компенсирана липсата на кадри. Всеобща е тенденцията ръководствата на машиностроителните фирми да стимулират допълнително по финансов път работниците при показани добри резултати,  за да бъдат мотивирани да останат на работа.

ЗММ „Стомана“ АД, в което в момента състав от 280 души изработва дървообработващи и металообработващи машини (над 92% за външния пазар), представи дейността си и с повечето от безработните лица са проведени индивидуални разговори. Мнозина от тях са проявили интерес към отправените им предложения и са оставили координати за контакт за обратна връзка, тъй като им се гарантира дългосрочна заетост и различни социални придобивки, вкл. столово хранене.  
      


      

Няма коментари:

Публикуване на коментар