петък, 9 юни 2017 г.

В Силистра ДАЗД отчете: 2 700 събития в тазгодишния 1 юни - Ден на детето

В Областна администрация Силистра час преди  съвместната среща на ръководството на Държавна агенция за закрила на детето с председател Офелия Кънева, която е начело на единствения специализиран орган на Министерския съвет за управление, координация и контрол, с представители на различни организации от област Силистра бе проведен брифинг с медиите с участието още на Галя Атанасова и Александър Жеков, също представители на Агенцията, открит от зам. областния управител Стоян Бонев.   
 
За да стане ясно, че цел на форума е участващите в него да бъдат запознати с приоритетите на ДАЗД за 2017 г. на органите по закрила на местно равнище; неправителствените структури и организациите, работещи с деца; местните администрации; доставчиците на социалните услуги; представителите на бизнес, а и на самите детски представители.    
 
Поредицата от регионални срещи е със съществена роля за изграждане както на трайни взаимоотношения, така и за установяване на ползотворно партньорство между органите на местно и централно ниво. „Идваме да чуем какво реално се случва със закрилата на детето в област Силистра, за да бъдем още по-конкретни в очакваната подкрепа от страна на ДАЗД, в дългосрочен план – адекватни и акуратни в методическите указания и в контролната дейност“, заяви г-жа Кънева.
 
Чрез председателя на ДАЗД става координацията по темата за закрилата на детето в България на 7 министерства, всички местни власти, дирекциите за социално подпомагане и др. институции. Агенцията е и българската контактна точка в международен план по отношение на политиките за деца в ООН, СЕ, ЕК и междуконтиненталните обединения.
 
Наблюденията показват, че във всички региони проблемите са сходни, но практиките са различни, което изисква нееднакви решения. По тази причина през 2017 г. работата е подчинена на развитие на политиките на регионална основа – чрез световната практика, но посредством българска практика и местен профил.
 
Кои са актуалните три приоритета: в името на равнопоставеността - разгръщане на политиките за деца към всички деца, а не само към децата в риск, както беше през последните години; изграждане на политика с прякото участие на професионалистите (миналата година в Алфатар бе първата среща с подобно съдържание, целяща нов прочит на методическите указания); утвърждаване на модел на детско участие, предвид съществуването на различни практики в това отношение.
 
През м. ноември т.г. България се очаква да бъде домакин на първия по рода си евроазиатски форум с участието на по едно дете от всяка страна, за да има развитие и на тази тема. Също за пръв път тази година ДАЗД издаде уникален национален календар  във вид на постер, дълъг 4,5 м, на който са изписани над 2 700 събития, посветени в цялата страна на Деня на детето под мотото „Всеки ден е ден на детето“.
 
На пресконференцията бяха развити и други теми, осветлени чрез статистика: в момента в националния регистър на осиновяванията има вписани 1 500 деца, половината от които са с увреждания, а в България нямаме система за подкрепа на семейства с деца с увреждания. 90% от децата са над 2 г. В същото време има 3 500 семейства, желаещи да осиновят дете.
 
В рамките на една година е направено изследване с проблеми на 200 българчета, родени в чужбина (в 30 страни), като в 25 от случаите са били необходими незабавни мерки, а за 28 деца в 10 държави е приложена мярката репатрация, т.е. връщане в родината. Все по-актуална е темата и за киберсигурността на българските деца, които са особено активни в интернет.
 
И още полезна информация: от 1 300 изследвани случая само в два от тях са налагани глоби на родителите; направена е проверка на 100 медицински практики; констатирано е, че само 7 са случаите, в които лекари са съобщили за насилие над деца – по въпроса е работено няколко месеца и вече за първото тримесечие на 2017 г. случаите са 25.
 
Пак според данните: в края на настоящата учебна година 47% от първокласниците в страната са с майчин език, различен от българския. Два пъти повече са предвидените планови проверки, като от 4-те две са вече факт. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар