четвъртък, 15 юни 2017 г.

Силистренец и партньори стартираха „Игра без агресия“

www.sofia.topnovini.bg
Мрежата за инициативи и решения (МИР) започва работа по пилотен проект Игра без агресия". Инициативата ще е насочена към столичните училища. Идеята й е да се покаже на децата, че агресията е безсмислена, а когато има такава ситуация тя може да бъде решена с разговори". МИР иска да предпази децата от последствията от агресията в отношенията им с връстниците, с учителите и в семейството. 
Ще покажем, че когато има посредник - медиатор децата сами могат да решат своя проблем, заяви председателят на МИР Георги Кардашев, родом от Силистра, по образование юрист. Проблеми и агресия има когато хората не си говорят. Трябва да ги научим  да разговарят и да споделят притесненията си, които затаени се превръщат в агресия, коментира и председателят на УС на Съюза на бащите в България Светослав Стефанов.
Двете организации - МИР и Съюз на бащите в България, подписаха първото си споразумение за партньорство в съвместна инциатива. В документът се посочва, че Игра без агресия" е насочена към ученици, учители и родители. Първото споразумение за партньорство на МИР е първата стъпка към даденото при учредяването обещания да се създава мрежа от организации, готови да намират решения на проблемите.
Двете сдружения започват работа по проекта. Пилотното му издание ще бъде в първите дни на новата учебна година. В модулирана игра на децата ще бъде демонстрирано как със средствата на медиацията може да реши проблема между две страни и да се претотврати агресията в отношенията. В екипа на проекта има психолог, педагог и юрист.

Няма коментари:

Публикуване на коментар