понеделник, 26 юни 2017 г.

Конференция „Бъдещо развитие на региона на Долен Дунав - от Железни врата до вливането в Черно море“

Лардж Инфрастръкчър Проджектс ООД провежда съвместно честване на деня на река Дунав от специалисти, представители на централните и местни власти, на бизнеса и граждани от България и Румъния на 29 юни 2017 г. от 11 до 17:30 часа в голямата зала на центъра „Канев“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“( https://www.uni-ruse.bg/kaneff ) и ще бъде във формат на доклади, съобщения и дискусия по актуални теми, като основната линия е „Бъдещо развитие на региона на Долен Дунав - в участъка от Железни врата вливането в Черно море“. 

Темите ще бъдат в следните направления: изменения в климата и последствия за Долен Дунав; наводнения и суши - управление на водите на реката; опазване на околната среда и биоразнообразието - иновации в пречистването на отпадъчните води и третиране на утайки от ПСОВ; вътрешно-континентален воден транспорт и мултимодалност; свързаност на двата бряга на реката; туризъм; икономика на региона на Долен Дунав и перспективи. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар