сряда, 21 юни 2017 г.

В Дулово уважиха управленец ветеран за 80-ия му юбилей

В община Дулово за своята 80-ата годишнина бе уважен от местните власти г-н Джевдет Чаушев - един от управленците ветерани в района - мостове на времето и на поколенията. Господин Чаушев е роден в гр. Дулово на 21 юни и е ученик от първия випуск на гимназията, чествала тази година 65 г. Кандидатства във Висшия институт по селскостопанско машиностроене, където по онова време се изучават и военни дисциплини. След успешна защита на дипломната работа, завършва като машинен инженер. Завръща се с двама свои колеги в тогавашния Силистренски окръг. Той е първият машинен инженер, започнал работа в Дулово.

Междувременно с решение на държавата Районната ремонтна станция става машиностроителен завод. Като технически директор на завода с помощта на целия колектив започва производство на селскостопански машини. Открит е първият леярски цех. Г-н Чаушев е изобретател на първата машина за зареждане на тютюн. 

През 1974 е избран за кмет на град Дулово, когато са създадени т.нар. крайградски парк, паметникът „Жажда”, първите високи блокове „Надежда”. Изпратен е да учи нова специалност - икономика на промишлеността  в Академията за обществени науки в София и след като я завършва е избран за секретар на Окръжен комитет на БКП, а по-късно и за народен представител, но бидейки на същата длъжност.

Като секретар отговаря за промишлеността, строителството и транспорта. По негово предложение фабриката „Димитър Дончев” е изместена от Силистра в Дулово. Тази фабрика по-късно става завод за конфекция и в него работят 1 600 работници. Лично негово дело е създаване на предприятието „Електрон” като подразделение на „Оргтехника" Силистра. Целта е постепенно да прерасне в самостоятелно предприятие за касови апарати.

След закриване на окръзите (1987 г.), отново е избран за кмет на Дулово. Като такъв има голям принос за изграждане на болницата в града. Построяват се жилищни блокове, детски градини в селата, асфалтират се улици. Особен дял има в построяването на сградата на Община Дулово, за каквато са мечтали Исперих, Силистра, Кубрат, Тутракан. Лично негово дело е изграждането на околовръстния път. Създава градски транспорт за всички села на общината от 6 до 23 часа. 

След 1989 г. създава първата частна банка „Агробизнесбанк” с офиси в Силистра и Исперих. Работи и в ЦКБ. Създава клон на Инвестбанк. В продължение на 4 години е директор на завода за конфекция „Калиопа”. За особени заслуги към Община Дулово с Решение на Общински съвет, е удостоен със званието „Почетен гражданин” - на снимката с инж. Сезгин Галиб - председател на Общински съвет Дулово.

По ФсБ-профила на Пламен Иванов Дачев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар