вторник, 10 октомври 2017 г.

Дамски екип работи с архивите в Силистра


През м. април т.г. в една от залите на Държавен архив Силистра бе открита уникална изложба с 25 табла, изработени през 2009 г., представяща българския парламентаризъм в неговото начало преди 138 г., когато е учредителното събрание на законотворческата институция в България. За 10 октомври - Ден на архивите в България областният управител на област Силистра Ивелин Статев отправи поздравителен адрес до силистренските специалисти в сферата на архивите.
На своето Годишното общо събрание в Квебек, Канада, през ноември 2007 г., членове на Международния съвет на Архивите вземат решение датата 9 юни да бъде обявена за  Международен ден на Архивите. Международният съвет е основан на същата дата през 1948 г. в Париж към ЮНЕСКО. Идеята за определяне на Международен ден е представена още през 2005 г., като тогава тя е обвързана с предложението за обявяване Световен ден на аудиовизуалното историческо наследство.
В България като национален ден на архивите се отбелязва 10 октомври, свързан със създаването на Архивно управление към Министерството на вътрешните работи с Указ 515 на президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. От 1960 г. Държавна агенция „Архиви" е член категория А на Международния съвет на архивите при ЮНЕСКО и участва в неговата дейност и организираните от него международни форуми. С формирането на европейския клон на архивите (EURBICA) през 2000 г., Агенцията стана негов постоянен член.
66-годишнина от създаването си празнуват структурите на Държавен архив на Република България. Сред празнуващите е и екипът от шест дами на структурата на архива в Силистра Марина Василева, Драгомира Тодорова, Ивелина Костадинова, Валентина Иванова и Милена Колева, с ръководител Кюшелиева, припомня Паралел44.  

Припомня се, че Архивът в Силистра, който през 1988 г. бе награден с орден „Кирил и Методий“ – трета степен, е създаден през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжния народен съвет, от 1988 г. е в структурата на община Силистра. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерския съвет. През 2010 г. е преструктуриран в отдел в Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново към Държавна агенция „Архиви“.

В пъpвитe гoдини cлeд Оcвoбoждeниeтo нa Бългapия poлятa нa apхивни цeнтpoвe игpaят мyзeитe и библиoтeкитe. Българската държава трудно и бавно узрява за идеята за основополагане на държавна архивна система и до процес, който да гарантира съхраняването на създадените от самата нея и от институциите документи, както и за тяхното използване за нуждите на управлението и обществото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар