вторник, 17 октомври 2017 г.

Добруджанец с годишна награда за дарител

В КК „Албена“ бе проведена XII-ата Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България, в която с участието на представители на правителството се включиха над 750 представители на общините, кметове, председатели на общински съвети, заместник-кметове и експерти в различни области.

Покрай няколко важни за съвремието ни дискусии за проблеми и предизвикателства пред българските общини, сред които е и създаването електронно управление  с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, алтернативи за финансиране управлението на отпадъците и други въпроси на устойчивото общинско развитие, имаше и награждавания по различни теми.

За първи път от няколко години сред наградените бе и представител на Крайдунавска Добруджа: плакет и почетна грамота за общински дарител получи от НСОРБ Тодор Стаматов Тодоров за направени 200 000 лв. дарения, предназначени за инициативи в полза на общините в област Силистра.

В първите години от това уникално събитие, създадено във връзка с Деня на българската община – 12 октомври, община Силистра също бе носител на награда – тогава от ФРМС, за информационна откритост при общуването на местното самоуправление с обществеността, която в момента се намира в една от витрините на първия етаж на кметската администрация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар