вторник, 3 октомври 2017 г.

В Силистренско соцполитпросвета с театър, анкета и екоакции


Проект „Заедно за област Силистра – култура и активност за промяна!“ стартира в област Силистра. Проектът се реализира от Областен съвет на БСП Силистра, съвместно с Младежкото обединение и с Обединението на жените социалистки в партньорство с Драматично-куклен театър Силистра. 

Проектът ще бъде осъществен в рамките на три месеца със средства от Фонд „Политически инициативи“ към Националния съвет, както и със собствен финансов и организационен принос. Заложените дейности в проекта включват почистване и облагородяване на 7 зони с обществено значение във всяка от общините на Силистренска област, 7 подарени театрални постановки и провеждане на анкета, чиято цел ще бъде очертаване на основните проблеми на общините и начините за справяне с тях. В понеделник е бил даден старт на проекта с постановката "Старо село на край света" на ДКТ Силистра, играна за жители от община Ситово.

Няма коментари:

Публикуване на коментар