вторник, 3 октомври 2017 г.

В ОУ в Добротица учат деца от 4 села

Основното училище в село Добротица, което достойно носи името на своя патрон Паисий Хилендарски, е средищно и в него се обучават 104 момичета и момчета от селата Добротица, Босна, Любен и Златоклас, ръководени от 14 педагози. Директор на учебното заведение е господин Златан Вълчев, носител на  награда „Неофит Рилски“ на МОН.

От І до VІІ клас всички класове са в самостоятелни паралелки. За учебната 2017-2018 година ще  се работи с десет групи по Проект „Твоят час“, съответно шест за дейности, свързани с обучителни затруднения, и четири по избрани интереси. С център „Амалипе“ в партньорство с ОУ „Отец Паисий“ - с. Нова Черна се работи по  проект „Всеки ученик е бъде отличник“. Гордост е и партньорството с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за видео участия в лекции на студенти при тяхната подготовка за работа с деца от т.нр. билингви.


Всяка година посрещаме много гости на нашия патронен празник и традиционния театрален спектакъл. Под наслов „България се нуждае от любов“ ще протекат всички планирани извън учебни дейности, залегнали в плана за гражданското образование. Учебното заведение  ежегодно е активен участник в  общински фестивал „Четири стъпала на знанието“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар