вторник, 3 октомври 2017 г.

В Русе - Национални дни за учене през целия живот

Министерството на образованието и науката организира третото издание на Национални дни за учене през целия живот, които ще се проведат в Русе от 4 до 6 октомври 2017 г. Тази инициатива е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, както и за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година.
В програмата са включени различни събития като изложение на институциите за образование и обучение на възрастни, атрактивно представяне на придобитите умения от възрастни обучаеми по различни професии, годишни награди за принос, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения за подобряване на състоянието му, информационен ден за популяризиране на Eлектронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и др.
Стартът на Дните ще обяви г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката по време на концерт-спектакъл, който ще започне в 17,30 ч. на 4 октомври 2017 г. в голямата театрална зала на Доходно здание, Русе. Националните дни за учене през целия живот ще се проведат с активното съдействие на Областния управител на Русе и на Община Русе.
Събитието се организира в рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.


Няма коментари:

Публикуване на коментар