четвъртък, 5 октомври 2017 г.

Информационен семинар за журналисти в Националните дни за учене през целия живот - Русе 2017

5/10/2017

От 4 до 6 октомври т.г. Русе – „градът на свободния дух“, е домакин на третото издание на Национални дни за учене през целия живот, включващи събития като т.нар. Изложение на институциите за образование и обучение на възрастни, представящо по атрактивен начин придобитите умения от възрастни обучаеми по различни професии, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения за подобряване на състоянието му, информационен ден за популяризиране на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и др.
Заедно със свои колеги от различни направления в МОН националният координатор Валентина Дейкова бе част от екипа, реализирал и информационния семинар за журналисти, с който започна програмата на националните дни за учене през целия живот. В него участваха представители на регионални медии, както и пиари от областни администрации от Русе, Габрово, Бургас, Силистра и други градове.
Направен бе преглед на състоянието на ученето през целия живот (за „възрастни“ над 16 г. извън дневните форми на обучение), в който процес България и Румъния в рамките на ЕС са на последните две места на базата на трите изследвания, направени от 2007 г. досега: „Статистиката не показва как трябва, а как се управлява – имаме нужда от умни закони и кариерно ориентиране“.
„Ако всички деца и подрастващи са в училище – половината от проблемите с тях и в обществото на по-късен етап няма да ги има“, е една от констатациите. Става дума за три възможности: формално обучение (краен резултат – получаване на степен на образование и квалификация), неформално (без степен, но с обучение вкл. на работното място) и самостоятелно обучение (без преподавател, план и график – чрез личен компютър, телевизия и печатни материали).
В момента в България има 400 институции, даващи професионално образование, отделно 800 са центровете за обучение на възрастни (най-често частни), а в страната има свободни 50 хил. работни места. На разположение е електронната платформа EPALE(www.ec.europa.eu/epale/bg), която е на 24 езика. В помощ за кариерното ориентиране е и сайтът www.orientierane.mon.bg. Там е възможно да бъдат попълвани два вида въпросници, на разположение са 30 тематични филма.
През последните години са актуални и т.нар. университети „Трета възраст“, каквито по света има 2 000, от които половината са в Китай (в България първият бе учреден миналото лято). По този повод на семинара проф. Тодор Танев – министър на МОН в предишно българско правителство, заяви: „Имаме огромен капитал при възрастните хора, но не го използваме, не развиваме добре и науката геронтология – социалните, психологическите, когнитивните и биологическите аспекти на стареенето“.
Според него практиката в други страни била обучението в тези университети да става в няколко групи, вкл. отдавна пенсионирани и пенсиониращи се, като по този начин се осигурявала т.нар. вертикална и хоризонтална проводимост, в което се състояла и реформата в образованието.

В края на първия ден от програмата бе и церемонията за награждаване за „годишен принос“ на 10 институции и личности в различни категории, в която 

област Силистра чрез РУО на МОН с началник д-р Габриела Миткова бе обявена за №1 в категорията „Учещ регион“.

 Наградата бе връчена на Мая Григорова – областен координатор за изпълнение на Програмата за учене на възрастни.
При получаване на наградата тя заяви: „В област Силистра професионалните гимназии провеждат обучение в 30 паралелки с общо над 700 души по различни специалности – растителна защита, машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост, в сферата на земеделието, транспортната техника и др., като 30-40% от тях завършват средно образование, а повече от 60% - с професионална квалификация; ПЗГ „Добруджа“ преди 8 години първа стартира работа с младежи и възрастни извън учебното заведение“.
„За мен като ръководител на проекта област Силистра, заедно с област Разград, бе изненада с резултатите си в изпълнение на Програмата“, каза Валентина Дейкова – национален координатор на проекта в МОН. Заедно със свои колеги от различни направления в МОН г-жа Дейкова бе част от екипа, реализирал и информационния семинар за журналисти, с който започна програмата на националните дни за учене през целия живот.
Тя включва събития като т.нар. Изложение на институциите за образование и обучение на възрастни, представящо по атрактивен начин придобитите умения от възрастни обучаеми по различни професии, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения за подобряване на състоянието му, информационен ден за популяризиране на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и др.
Националните дни се организират в рамките на проекта „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, осъществяван от МОН с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“, със съдействие на областния управител на област Русе и на кмета на общината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар