сряда, 18 октомври 2017 г.

ЖС "Ек. Каравелова" Силистра стартира програма за работа с подрастващи по темата за домашното насилие

На 17.10.2017 г. бе проведена среща с ученици от 8 и 9 клас на ПЗГ "Добруджа" Силистра, като в рамките й бе приложена разработената от ЖС "Екатерина Каравелова" Програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие. Подписано е споразумение с гимназията работата да продължи и с по-горните класове - примерно в десети. Подобно споразумение има със СУ "Н. Вапцаров", също в Силистра, но в петите класове, където работата в това направление ще продължи и занапред. Споразумение за съдействие има и с РУО на МОН Силистра.

И още една новина от ЖС "Екатерина Каравелова": в периода 12- 4 октомври 2017 г. представители на СНЦ-то участваха в семинар за достъп до правосъдие на жени с увреждания и работна среща на Алианс за защита от домашно насилие. Основната тема на срещата бе ратифициране в България на т.нар. Истанбулска конвенция .

Няма коментари:

Публикуване на коментар