сряда, 4 октомври 2017 г.

Просветни дейци от Латвия на гости в Дулово

На 3.10.2017 г. СУ „Васил Левски“ в град Дулово посрещна 39-членна делегация от просветни дейци от Република Латвия, водена от Солвита Сержане, завеждаща отдела за образование на Мадонския край, откъдето са гостите. Съставът включва директори на основни и средни училища,  на ДГ и центрове за работа с деца; заместник директори по учебната част, учители - ръководители на методически обединения.

От българска страна присъстваха директорът на СУ „Васил Левски“ Стелиян Тотев, заместник-директорите по учебната дейност, главните учители, председателите на методическите обединения, учителите по чужди езици и психологът на училището.

Гостите бяха поздравени от възпитаници на училището с български народна песен и танц. Тази среща постави началото на бъдещи проекти и сътрудничество между учителите от СУ „Васил Левски” в град Дулово и просветните работници от Мадонски край на Република Латвия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар