понеделник, 9 октомври 2017 г.

Специалист от Силистра обучи незрящи от цялата страна

От 25 до 27 септември 2017 г. в Община Пловдив се проведе обучение на тема „Основни насоки за комуникация с лица с нарушено зрение“, организирано от Община Пловдив и представителството на НАСО за областта. Обучението проведе представителят на Националния алианс за Силистра Красимира Георгиева. Идеята на организаторите е служителите, които работят пряко с лица с нарушено зрение, да подобрят уменията си за общуване с тях.
23 общински специалисти от отдел ГРАО, жилищно настаняване и районната общинска администрация, преминаха обучението и получиха сертификати за придобитите умения. За провеждането на обучението КСУДС Пловдив подготви предварително двама свои специалисти, които да участват в семинара като асистенти на лектора. Те преминаха отделен курс от лектора г.жа Георгиева, дългогодишен специалист в сферата на социалните услуги, председател на фондация „Съпричастие“ Силистра, управител на социални услуги за хора с увреждания, с редица реализирани проекти и обучения, особено за хора с увредено зрение.
Специалистите от Община Пловдив научиха как се общува най-правилно, ефективно и удобно за тях с незрящи граждани, как се работи с документи, какви са особеностите на успешната комуникация с хората с увредено зрение. Чрез ролеви игри участниците научиха как да посрещат лица с нарушено зрение, как да реагират спрямо куче-водач, как да окажат подходяща подкрепа за незрящи при среща на обществено място. Постави се акцент върху важността на пряката комуникация с лицето с нарушено зрение, а не с придружителя. Показа се правилното организиране на средата около хората със зрителни затруднения. Демонстрираха се и езикът на белия бастун.

Няма коментари:

Публикуване на коментар