петък, 13 октомври 2017 г.

Продължава реализацията на проекта край пл. "Албена" в Силистра


В ход е реализацията на проекта по ремонт на площад „Албена“ в Силистра, който обхваща още ул. „Москва“ на север, кръстовищата: на площада с ул. „Тутракан“ на запад и около бензиностанция ОМВ на ю. Той включва дейности, по които паралелно се работи в момента: презониране на алеите  с приключили вече изкопно-насипни дейности и се полага трошено-каменната настилка; предстои оформяне на каретата с бордюри и полагане на филцова настилка.

Предвидено е възстановяване на паметника „1 800 години Силистра“, с водно огледало и прилежащ терен – възстановена е високата част на постамента, изградено е подземното техническо помещение за връзки на ел. захранване, ВиК и водна помпа; изградена е стомано-бетоновата конструкция на водното огледало и на самия паметник. Предстои връзване на техническото помещение с водопровод и канализация, почистване и лакиране на ниската част на паметника, полагане на настилките в прилежащия терен.

В парка ще има детска площадка за деца от 3 до 12-годишна възраст, на която е положена основата, предстои монтаж на детските съоръжения и полагане на ударопоглъщаща настилка. Проектът предвижда реорганизация на уличната мрежа – реконструирани са ул. „Москва“, новото кръгово движение пред ж.п.-гарата; изграден са: нов подход по ул. „Харалампи Джамджиев“ от ул. „Симеон Велики“ към автогарата, както и нови острови между бул. „Македония“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“. Положен е и първият пласт асфалт. Предстои реконструиране на участък от ул. „Симеон Велики“ и изграждане на острови. След приключване на втория етап от реконструкцията на уличната мрежа ще се положи втория завършващ пласт асфалт.
Изпълнението на проекта в снимка от птичи поглед - назаем от в. "Силистра ПРЕС" в броя му от 12 октомври 2017
В проекта още: изградена е велоалея; по отношение на паркоустройството – повдигнати са короните на дървесната растителност и предстои засаждане на новата растителност и затревяването; във връзка с благоустройството – изградени са основите на кътове за обществен отдих и предстои поетапното монтиране на перголи и др. съоръжения;

Районът ще бъде с енергоспестяващо осветление и видео наблюдение  и за целта са изградени фундаменти за осветителните тела и кабелната мрежа. Предстои монтиране на парковото и улично осветление и монтиране на видеокамерите. Паркът ще е с напоителна система, чието изграждане е в завършващата фаза на ремонтните дейности. Търси се решение за рехабилитация на участъка от новото кръговото кръстовище до входа на Автогара Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар