сряда, 19 април 2017 г.

Еноцентърът в Силистра се нуждае от организационна и методическа инжекция

В края на 2015 г. бе финалът на проекта „Трансграничен център по винопроизводство и лозарство. Терасите на Дунав“, финансиран по програма ТГС България – Румъния 2007-2013 г., в който партньор бе Асоциация на лозарите и винопроизводителите Силистра, но работата му продължава и понастоящем. В една от залите на Енологичен център „Остров“, който е в близост до ГКПП Силистра, бе проведена поредната среща, на която бе отчетена едногодишната дейност след края на проекта. 

На нея бе направен обмен на информация и опит между производители от северната ни съседка, както и от област Силистра. С участието на представители още на научен институт в Овидиу, на Търговска палата в Констанца, на Опитната станция по кайсията и земеделие в Силистра (в нея е филиалът на Еноцентъра, създаден по проекта), на Асоциация на лозарите и винопроизводителите Силистра, както и от други институции.

От проведената дискусия стана ясно, че в Румъния се работи активно по установяване на всички фактори, от които зависи добрата реколта от грозде, както и на качествено вино, произвеждано от него. Констатирано е, че „терасите на Дунав“, както и територията на област Силистра са благоприятни за развитие на лозарството и оттам на винопроизводството. Необходима е обаче обобщена от специалистите информация, която да достига до всички нива, които да я координират, използват и в резултат на това да реализират препоръките.

В момента по международен проект в 6 експедиционни зони в районите Остров, Липница и Мурфатлар се провеждат проучвания, за да се направят подходящи анализи, вкл. и за влиянието върху лозята на различни фактори като съседство с река Дунав, горски насаждения и овощни градини. В ход е подготовката за създаване на Обединение на винарските изби в районите на област Констанца и област Силистра, за да работят както помежду си, така и заедно с други подобни структури. 

Предстои общ тур по изби в България, както и обогатяване на вече аранжираната в Еноцентър „Остров“ обща експозиция на български и на румънски вина. Ще продължи и съвместното участие в изложби за вина и съоръжения в Пловдив, Букурещ и др. места, на някои от които тукашни вина са получили медали от най-високо качество. Ще се търсят нови възможности за европроекти в периода 2014-2020. 

Предстои нова среща на силистренска земя, за да се подпомогне координацията между производителите от Крайдунавска Добруджа по повод необходимостта от организационна и методическа инжекция в стремежа да заработи филиалът на Еноцентъра, тъй като се поддържа персонал, а досега не е предизвикан достатъчен интерес към неговите възможности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар