вторник, 25 април 2017 г.

В основата на кариерното ориетиране е системната подготовка в училище

По проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в България бе създаден Национален портал за кариерно ориентиране на учениците, чийто съсобственик е МОН.

ПМГ „Св. Климент Охридски“ е едно от избраните пилотни училища в страната за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на ученици на ниво училище по същия проект, по който има и 28 кариерни центрове в страната. Програмата обединява всички създадени ресурси и добри практики, давайки насоки за организиране на дейностите по кариерно ориентиране в училище, така, че да се осигури цялостност, системност и ефективност на усилията по кариерно ориентиране на учениците.

Тя включва разнообразни форми за всеки етап от образованието, съобразен със специфичните познавателни умения и потребности от кариерно развитие на учениците, като водещ принцип на Програмата е превръщането на ученика в център на дейностите по кариерно ориентиране.

Чрез използване на богат инструментариум от похвати и методи на работа реализирането на Програмата става в определени паралелки от пети до дванадесети клас. Наскоро бяха проведени няколко срещи в най-старото средно училище в Силистра и в областта, в които своя опит от обучението си в гимназията, превърнал се в база за по-нататъшно обучение във ВУЗ и реализация в обществото, споделиха ученици от няколко випуска.

Сред тях бе и д-р Камелия Василева – в момента лекар в Силистра и докторант в МБАЛ Силистра. Пред ученици, обучаващи се в биологична паралелка, тя се представи в качеството на млад лекар, извървял дълъг път до заветната диплома и нейната последваща защита в практиката.

Д-р Василева е завършила ПМГ през 2009 г. и е завършила обща медицина във Варна, за да се върне като дипломиран лекар в родния град, твърдейки, че не съжалява за избора си. Пред сегашните ученици тя сподели, че е удовлетворена от „срещата с пациента“. Пред тях тя разсъждава искрено и отговорно за цената на успеха, за ролята на четенето – като ученик, студент, но и като вече практикуващ лекар. Оттам и съветите: „Чети си урока час час, контролно за контролно, не минавай материала ей-така, защото в основата на всичко стои системната подготовка, а отлагането за трупане на знания впоследствие отнема от свободното време, за да се навакса пропуснатото. След години разбираш, че не си изтървал нищо освен…някоя и друга разходка…“. Да не говорим, че силата на биологията е в повтарянето, щом иде реч за биолози…

Младата лекарка, решила с изявата си пред бъдещите абитуриенти да бъде полезна със своя споделен житейски опит, не пропусна да каже, че лекарската професия е хубава, защото има безброй поводи човек да изпита задоволство от практикуването й, а и е възможно да се изкарват „добри пари“, дори и в България. Още повече, че у нас все повече ще се търсят…лекари като цяло и при това по възможност от добри по-добри, защото от тях зависи в частност здравето на нацията.

Сред нейните приятелски съвети още: уважавайте своите учители и научете от тях възможно най-много. Уважавайте своите родители, защото те правят най-доброто за вас според разбиранията и възможностите си. Отидете да живеете там, вкл. и по родните си места, стига да се чувствате щастливи сред близки и приятели, а не сред чужди хора, където се дели чужди хляб и при по-различни природни и житейски обстоятелства.

В ПМГ „Св. Климент Охридски“ продължават срещите от подобен род, участниците в които, дори и учителите – организатори на проявите, могат да научат нещо…за себе си в минало време, за да променят достатъчно в настоящето. В името на кариерното ориентиране на учениците – бъдещето на нацията, събрана тук, на родна земя, или разпиляна по кътчетата на целия свят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар