сряда, 12 април 2017 г.

Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие

 
В залата на Областна администрация Силистра Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра и Фондация „Асоциация Анимус”, представена на форума от Катя Кръстанова, провеждат днес семинар „Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие“ –  път към дългосрочното прекратяване на домашното насилие. В него участват над 20 представители на държавни и общински институции, както и представители на неправителствения сектор.
 
Семинара откри Христина Георгиева – председател на ЖС „Ек. Каравелова“, а приветствие поднесе Петко Добрев – областен управител на област Силистра, който подчерта, че темата за домашното насилие е встрани от медийното внимание, но има почва и прояви в обществото.
 
Представителят на държавната власт наблегна на факта, че Женското движение – организатор на семинара, трайно присъства в областта с необходими за различните обществени групи социални услуги, вкл. и с идеята да има превенция по теми, отнасящи се до тях, сред които и домашното насилие.
 
Събитието е част от националната  инициатива за популяризиране и подобряване на Координационният механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие и е под патронажа на Мария Габриел – заместник председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП.
 
Тази инициатива е в контекста на подписаната от правителството на Република България Конвенция на Съвета на Европа за борба с насилието над жени и домашното насилие и подготвяната й ратификация. Партньор на кампанията е и Европейското женско лоби.
 
В семинара на дневен ред са практики във взаимодействието на различните институции и останалите участници в мултидисциплинарната работа при случаи на домашно насилие.  Сред темите: „Успешни европейски практики за междуинституционално сътрудничество при домашно насилие“ (Илиана Балабанова-Стойчева, вицепрезидент на Европейско Женско Лоби)и „Успешни практики в Координираните действия за подкрепа на пострадали от домашно насилие в област Силистра“.
 
В програмата още: панели „Трудности и проблеми в междуинституционалното сътрудничество“ и „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители“. 
 
На вниманието на участниците бе и докладът за мониторинг  по прилагане на Закона за защита от домашно насилие  на територията на област Силистра за периода 1 януари 2016 – 31 декември 2016 г., изготвен от Експертен  регионален съвет по проблемите на домашното насилие (пръв по рода си в страната), създаден през 2014 г. със съдействието и при участието на Областна администрация Силистра.
 
Подобни мониторинги са изготвени през 2014 и 2015 г. От няколко години в Силистра през м.. ноември – м. декември се провежда инициативата „Заедно по-добри“ (с „Ден на отворените врати“), издадени са  наръчник и брошура „Резилианс“ относно едноименния подход при работа с пострадали от домашно насилие.
По него различни видове консулти са получили 15 лица, а 6 са преминали като гости през Преходна къща „Резилианс“, създадена да приютява жени и деца, които след напускане на Кризисен център нямат възможност да се върнат по домовете си.
 
През миналата година са проведени 10 срещи в училища в различни населени места на област Силистра, свързани с домашно насилие, трафик на хора и права на човека. Факт са информационни кампании сред рискови групи. Реализиран е семинар със социални специалисти, полицаи и представители на общини, както и с педагогически съветници.
 
В Център за консултиране и превенция срещу домашно насилие Силистра и работено по 27 случая, включени в програми във връзка със ЗЗДН. От индивидуална подкрепа, задоволяване на всекидневни потребности, правно-социална и психологическа помощ и от др. подобни услуги са се възползвали 56 души, предимно жени.
 
От 23 лица, извършители на домашно насилие, регистрирани за работа по спецпрограми през 2016 г., 9 са пратени със съдебна заповед за защита, в един от случаите лицето само се е явило в Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие при ЖС „Екатерина Каравелова“ Силистра, съществуващ от 2011 г. насам, а 13 от случаите са от предходен период с продължение и през миналата година.
 
Сред общите изводи след анкетиране на всички институции – партньори по темата за домашното насилие, правят впечатление препоръката за необходимост от повече работни срещи и обучения, както и провеждане на т.нар. супервизии за служителите в рисковите професии, работещи с жертвите на домашно насилие; както и подобряване на координацията.
 
Сред общите препоръки още: да се провеждат информационно-разяснителни кампании сред ученици 14-18 г. с уговорката, че няма образувани дела по молба на непълнолетни добруджанци, което може да означава и слаба информираност; провеждане на регулярни срещи с различни институции и НПО за наблюдение, решаване и намаляване на риска от повторен акт на домашно насилие; създаване на устойчива практика за организиране на работни срещи и семинари при необходимост с експерти с цел повишаване на чувствителността към проблема и запознаване с наши и чужди практики, както и последни промени в законодателството на регионално, национално и международно ниво.

Няма коментари:

Публикуване на коментар