сряда, 19 април 2017 г.

Нови курсове за повишен капацитет на обществените библиотекиНа 23 и 24 март в обновената конферентна зала „Диоген Вичев” Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра се проведе обучителен курс на тема „Библиотеките и поколението Z: предизвикателства и възможности”, с лектор Наталия Георгиева от Центъра за продължаващо образование на библиотекари на ББИА. 

Обучението се осъществи с финансовото съдействие на Българската библиотечно-информационна асоциация и Фондация „Глобални библиотеки – България”. В него участваха 20 библиотекари – от Регионалната библиотека и от читалищни библиотеки от област Силистра. Темата на обучението бяха младите хора от поколението Z -  глобални, социални, технологични и визуални. 

Те са най-общуващото, образованото и сложно поколение до момента. Те са преждевременно пораснали и градят по свой модел нашето глобално общество. На тази възраст те вече оказват голямо влияние върху брандовете и социокултурата, те са движещата сила на социалните медии и лидери в поп-културата. Към момента са над 2 милиарда души в световен мащаб и не само представят нашето бъдеще – те го създават. Библиотеките трябва да намерят новите начини за общуване с тази група млади хора и да ги привличат като участници и като партньори в реализирането на дейностите си.  Библиотекарите от Силистренска област получиха редица знания и полезни съвети за работата си с поколението Z.


На 13 април в конферентна зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра разшири обучителния цикъл с обучение по още една важна тема ”Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане".  Лектор на събитието беше Сезер Нихат – главен счетоводител в културната сфера в Община Дулово и председател на ТС на ББИА в област Силистра, а обучението беше осъществено с финансовото съдействие на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Пред аудиторията от библиотекари, работещи в регионалната и в читалищните библиотеки от област Силистра, г-н Нихат презентира реализацията и управлението на проекта от идеята до отчитането пред спонсориращата организация. Той представи онлайн и редица реализирани проекти, реализирани с негово участие в община Дулово и сподели добри практики. Проведеното обучение ще бъде изключително полезно за разгръщане на потенциала на библиотеките от региона, чрез участието им в реализирането на разнообразни проекти.

РБ "Партений Павлович" - Силистра
инж. Стойкова, моб.тел. 0883 396210

Няма коментари:

Публикуване на коментар