сряда, 5 април 2017 г.

Къде са институциите в област Силистра във връзка с достъпа до информация?

http://www.aip-bg.org
На 5 април в пресклуба на БТА в София Програма "Достъп до информация" с изпълнителен директор д-р Гергана Жулева и областен координатор в Силистра Калина Грънчарова от Тутракан представи резултатите от проучването си чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

В периода 7 февруари – 31 март 2017 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.

Калина Грънчарова
координатор
за област Силистра на Фондация ПДИ

kalina60@abv.bg
В рамките на проучването бяха подадени 566 електронни заявления с искане за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.

Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/2017_година/104835/.

Целта на проучването бе да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

За пръв път бе отчитано дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия. Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините). На 14 март 2017 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари в рейтинга.

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2017


Рейтинги на институциите по области, Рейтинги на регионалните структури на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на околната среда и водите, на Министерство на образованието, на Министерство на земеделието и храните и др. Сравнителен Рейтинг на институциите проследява процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация през 2015, 2016 и 2017 и показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

Сравнителни данни на резултатите от 2015 – 2017 

Резултатите от оценката на Интернет страниците на институциите за нивото на публикуване на определени категории информация през последните три години може да видите тук: Публикуване на категориите информация, предвидени по чл.15 ал.1 от ЗДОИ - Институционална информацияОперативна информация.Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2017

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

Отговори по заявленията и предоставена информация

За втора година ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени до 566 институции, както и получената информация списъците с категориите информация, подлежаща на публикуване или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани. Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

Фунционалност и филтри на системата за проучване

Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система на ПДИ и дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторитепо всички институциипо области, по вид институция и др. 

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран от Фондация “Америка за България”.

Къде са институциите в област Силистра?   В категорията Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление най-напред е община Алфатар - на 11-о място, следвана от община Тутракан - 66, община Силистра - 97, община Ситово - 218, община Главиница - 219, община Кайнарджа - 239, община Дулово - 245.   В категорията Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации област Силистра е на 11 м., като най-отпред е Областна администрация Бургас, а най-накрая - Областна администрация София.   В категорията  Рейтинг на териториалните органи в системата на изпълнителната власт най-добре е представена РЗИ - 75-о място от общо 151 институции, следвана от РУО на МОН - 81 м., Областна дирекция "Земеделие" - 85, ОДМВР - 91.


Няма коментари:

Публикуване на коментар