сряда, 19 април 2017 г.

Екологични инициативи в село Ситово


Съвместна  изява бе проведена по проект Твоя час от ученици природолюбители към клуб Биология и здравно образование с ръководител инж. Даниела Георгиева към Професионална гимназия по селско стопанство в село Ситово и  на клубПриродна лабораторияс ръководител инж. Румянка Гълчавова при ОУ Георги С. Раковски в същото село – общински център. Проявата е свързана с дейности по екологично възпитание и опазване на околната среда. 

Пред училищните общности на двете училища бяха представени дървесни видове като бял бор и червен дъб, каквито има в област Силистра, чрез техните биологични характеристики, лечебни свойства и приложение., като учениците от двете училища – средно и основно, се активно включиха  и в залесителната акция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар