понеделник, 10 април 2017 г.

Обръщение на преподавателя, учения и писателя Анчо Калоянов относно четвъртия том на „Славянската православна цивилизация“


Обръщение: "Зад поредицата „Славянската православна цивилизация“, от която досега са издадени три тома/ не стои институция. Тя е моя битка, в която разчитам на съпричастието на приятели и колеги от Университета на Света гора Търновска. Сега се обръщам и към вас, които ме помните от студентските си години /от 1972 до 2016 г./, с признанието, че задаващият се четвърти том не е четиво за очакващи го читатели, но е важен за българската библиотека, защото съдържа доказателствата за историческото битие на Великата църква на Царевград Търнов до 1626 г. /удължено с още 222 години след кончината на патриарх Евтимий през 1404 г./. 

Тя е насрещната част от пейзажа при паметниците на равноапостолните братя и на Патриарха, и на вашите спомени. Възприемането на тази неподозирана поправка в историческата ни памет е процес, който започва с издаването на четвъртия том от Издателство „Фабер“ – Велико Търново. Ето защо искам той да бъде приютен в грижовни ръце и затова ще бъде издаден в тираж според броя на пожелалите /и прибавените към тях двадесет авторски екземпляра/. 

В края на това издание ще стои моето обръщение и списъкът на отзовалите се – всеки от вас ще получи екземпляр с номер, съответен на номера в списъка. Призивът ми при същите условия се отнася и до приятели, до читатели на предишните три тома и до почитатели на миналото на Българската църква. Вписването на името на пожелалия четвъртия том е по избор – с академичните и научни звания, професионални и творчески занимания /или без тях/, а ако не ви представлява трудност – най-вече мястото, което обитавате сега /заради „географията“ на българските домове на тази книга/. 

Редът на имената в списъка ще следва редът на получаването на заявките, а крайният срок за тях е 15 април 2017 г. Ще получите полагащият се екземпляр при представянето на книгата на 11 май 2017 г. лично или чрез ваш посредник, а при невъзможност да присъствате ще бъде изпратено на посочения пощенски адрес. Ако пожелаете още един /за приятели или за библиотеки/, името ще бъде повторено в списъка. Цената на един том е 25 лева.

Общуването ни ще се осъществява с посредничеството на моята дъщеря Даниела Анчева Пандулчева, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, стая 407 в Ректората, електронен адрес anchokaloyanov@abv.bg, Фейсбук Анчо Калоянов. 

До нашата среща на 11 май 2017 г.!

Ваш!
Анчо Калоянов"

Няма коментари:

Публикуване на коментар