петък, 21 април 2017 г.

Читалището и училището в Проф. Иширково наесен честват юбилеи

Обществения съвет към кмета на село Проф. Иширково разгледа и одобри провеждането на разнообразни обществени мероприятия в селото: - 7 май от 10:30 ч. - честване на 110 год. от основаването на НЧ "Просвета-1907"; - 9 май от 11:00 ч. - поднасяне на венци пред паметника на загиналите във войните иширковци и на паметника на съветските летци; - 24 май от 10:00 ч. - площадно тържество, организирано от ОУ "Климент Охридски" и НЧ" Просвета-1907". През м. септември е Събор "Иширково пее и танцува", посветен на хореографа Стоил Енчев, а през м. ноември - честване на 130 год. на ОУ  "Климент Охридски".

Село Професор Иширково се намира на 18 kм от общинския център Силистра. Разположено е между полегатите склонове на два хълма. Това е характерен релеф за североизточната Дунавска равнинаКлиматът на селото е типично умерен. В селото се развива предимно земеделска дейност, провеждана от две земеделски кооперации - ЗК "Плодородие-93" и ЕТ "Нива-93". 

Най-популярни от трайните насаждения са няколкото овощни градини в околността на селото. Други важни култури, които се отглеждат в района на селото са пшеницатацаревицатаслънчогледътечемикът и др.

Селото получава името си в чест на географа професор Атанас Иширков, своеобразен теоретик на преименуването на населени места след Освобождението. През 1922 г. той публикува изключително интересната статия „Имената на нашите селища“ (И ш и р к о в, 1922).

Няма коментари:

Публикуване на коментар