вторник, 11 април 2017 г.

Бягане за здраве - маратон за даряване на книги

Благотворителна инициатива "Чрез Спорт Към Знание" за поредна година организира спортно събитие. На което искаме да поканим да участват максимален брой участници да пробягат минимум една пълна обиколка от 400 метра в градския Дунавски парк в Силистра. 

Идеята на благотворителността е, че ние организаторите и партньорите ще субсидираме всяка завършена обиколка с един лев. Така събраната сума ще е равна на броя обиколки, пробягани от всички участници. Организаторите: "Със събраната сума ще закупим нови книги като дар за Регионална Библиотека „Партений Павлович“ Силистра".

Няма коментари:

Публикуване на коментар