петък, 21 април 2017 г.

Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение


На 21 април т.г. Силистра за пръв път от 7 години бе домакин на проява на Фондация „Програма Достъп до информация“, свързана с обучение семинар на тема „“. В него се включиха близо 20 служители от общински и държавни институции (регионални звена на министерства и изпълнителни агенции) от област Силистра, сред които и представители на Областна администрация.

Основни лектори: д-р Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ, адвокатите Александър Кашъмов – ръководител на правния екип на ПДИ, и Кирил Терзийски. В работата на семинара участваха също Николай Нинов – ръководител на координаторската мрежа, и журналистката Калина Грънчарова – областен координатор за област Силистра. Д-р Жулева направи преглед на работата на Фондацията през последните 20 години в качеството й на пионер и ветеран в неправителствения сектор у нас, във връзка с ангажиментите на екипа с проблематиката по достъпа до официални документи.

От изказването й станаха ясни няколко важни факта. В момента 111 държави по целия свят имат специално законодателство по достъпа до информация, което е почти 4 пъти повече в сравнения с 1996 г. В България Законът за достъп до обществена информация е от 1998 г. и е променян три пъти, като за последно това е преди 2 години, когато влиза в сила задължението на институциите да разясняват Закона на страниците си в интернет.

Нова „тема“ е създаването на системи за наблюдение на държавно ниво, каквито има в някои страни, вкл. в съседни: в Сърбия – информационен комисар, в Македония – комисия, в Турция – борд, и т.н., но засега не и в България. Всяка година Министерският съвет на Република България прави доклад за резултати от достъпа до информация, а Фондация ПДИ – рейтинги на различните администрации след проучване на електронните им страници.

Началото на законодателството по достъп до информация е в Швеция през далечната 1766 г., а продължението е много по-късно – през 1951 г. в съседна Финландия, после в САЩ и т.н. За отбелязване е, че България е сред първите на Балканския полуостров, но в момента е на 46-о място по прилагане на закона, като минусът е липсата на държавен орган за наблюдение, координация и контрол.

В категорията Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление за 2016 г. в област Силистра най-напред е община Алфатар (11 м.), следвана от община Тутракан  (66), община Силистра (97), община Ситово (218), община Главиница (219), община Кайнарджа (239), община Дулово (245)В категорията Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации Областна администрация Силистра е единадесета в подредбата. В категорията Рейтинг на териториалните органи в системата на изпълнителната власт най-добре е представена РЗИ Силистра , която е на 75-о място от общо 151 институции, следвана от РУО на МОН Силистра (81), Областна дирекция  „Земеделие“ Силистра (85), ОДМВР Силистра (91) и др.

Развитието на международните стандарти стартира с резолюция на ООН чрез призив за свикване на специална конференция и постепенно правото за достъп до информация до делата на държавата и на местните власти влиза в основата на всички свободи. В Съвета на Европа това право е формулирано за пръв път през 1981 г. чрез нарочна т.нар. препоръка, после продължението е през 2002 г. с друга актуална и в момента препоръка, а през 2008 Комитетът на министрите инициира Конвенция по достъп до официални документи (първа по рода си в света)

Тя обаче не е влязла в сила, тъй като е ратифицирана едва от 9 при необходими 10 страни членки на ЕС. България също е в списъка на нератифициралите, тъй като у нас отсъства орган, който да има специфичните административни функции и да инициира извървяването на задължителните стъпки до подкрепа на Конвенцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар