четвъртък, 20 април 2017 г.

Проект на община Кайнарджа сред примерните в брошура на ЕС


Излезе брошурата на Европейската мрежа за развитие на селските райони- Подобни издания са факт един или два пъти годишно, като обхващат най-добрите проекти по определена тематика от цяла Европа и помагат за насърчаване на обмена на информация и разпространението на добри практики между заинтересованите страни за развитие на селските райони в Европа. Всяко издание на брошурата има подбор на проекти по определена тема, които са получили подкрепа от ЕЗФРСР чрез програмите за развитие на селските райони.


Това издание на брошурата показва как хората в селските райони са използвали Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за финансиране или съфинансиране от ЕЗФРСР - за подкрепа на действия, които могат да бъдат част от "прехода към по-зелена икономика в селските райони".


Информацията за проекта за община Кайнарджа "Изграждане на система за улично осветление с използване слънчева енергия в община Кайнарджа" е на стр. 21 и 22 от брошурата на 
следния линк: Няма коментари:

Публикуване на коментар