вторник, 18 април 2017 г.

Люлякова иширковска почит за своя именен патрон


По Фсб профил Кметство Иширково: Ловеч, родният град на видния географ, преоткрил за науката преди 100 години езерото "Сребърна" проф. Анастас Иширков е известен като "градът на люляците". Ето защо с люляци и други пролетни цветя иширковци, сред които кметът С. Нечев, председателят на ЗК "Нива" В. Славова, читалищният деец Сн. Петрова, учителката Я. Колева и др. обкичиха паметника на своя патрон във връзка със 149 години от неговото рождение.

По Дарикнюз от 2013 г.: За 145-ата му рождена година бе открит паметникът на учения, когато бе проведена и научна конференция за живота и делото на проф. Иширков с участието на представители на географската наука, общественици, студенти, ученици. Отчетен бе и конкурс на тема „Моето родно село Професор Иширково". 


Село Проф. Иширково е на 15 км от Силистра и вече 75 години, от 1942 година насам, носи името на големия български учен и общественик. Няма писмени сведения професорът да е посещавал селото, но по спомените на хората, записани от местен краевед, той е бил там за няколко дни в края на 1916 и в началото на 1917 година.
Заслугите на проф. Анастас Иширков за развитието на географската наука са известни. Но малко се знае, че като познавач на българския национален проблем, той е изпълнявал и политически мисии в чужбина. През 1913 г. е участвал в делегацията за сключване на мирния договор в Букурещ след Междусъюзническата война. Активно се включва в кампанията за защита на Добруджа. Негови статии са в основата на меморандума до Великите сили по време на преговорите на Парижката мирна конференция през 1919 г.
Паметникът на проф. Иширков е единствен по рода си в страната, но не е единствен в село Проф. Иширково, тъй като на един мегдан с него е паметникът на Христо Ботев, край който най-често се провеждат тържествата по повод национални и патриотични празници. Наблизо е и уникалният Паметник на съветските летци, който пък е в списъка на паметните места, посещавани в навечерието на 9 май - Ден на Победата, от смесена българо - руска група, включително и дипломатически представители от Генералното консулство на РСМФР в Русе. Край този паметник преди години иширковци реализираха проект и създадоха място , подходящо за общуване на големи групи от хора в тържества и събори, посветени на различни поводи, вкл. календарни, национални и религиозни празници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар