вторник, 11 април 2017 г.

В ОУ Ситово - 4 клуба по проект „Твоя час“ – по интереси и обучителни затруднения

През учебната 2016-2017 г. в ОУ Георги Сава Раковски“ – с. Ситово, област Силистра, по проект Твоя час бяха сформирани 4 клуба – два по интереси и два по обучителни затруднения, което допринесе за дообогатяване на училищния живот и образователния процес.


В клуб Родна реч, омайна, сладка  с ръководител Мирослав Димитров са включени ученици  от първи, трети и четвърти клас. Акцент в дейността е доброто усвояване и допълнително обогатяване на знанията и уменията по български език и литература. Една от запомнящите изяви бе на 16.02.2017 г. 

Учениците представиха драматизация на приказката „Вълкът и седемте козлета, след това показаха усвоеното до момента чрез задачи с разнообразен характер- определяне на модели на думи, техния морфологичен строеж, определяни на видовете изречения и на частите на речта.

В клуба В чудния свят на математиката, с ръководител Вера Димитрова са обхванати ученици от  първи, втори и трети клас. Акценти в дейността са: задълбочаване и усъвършенстване на знанията и уменията по математика, формиране на умения за самоконтрол и самооценка, развиване на мисленето на съзнателността и активност. Учениците с интерес работят с новите дидактични помагала. Проведени бяха Коледно и Великденско математически състезания. Предстои и математически турнир. 

Основни цели в дейността на клуб по интереси Ателие за приложни, графични и живописни техники“ с ръководител Николай  Тодоров  са: провокиране у учениците на творческото им дръзновение и стремеж за лична изява, усвояване на различни видове жанрове и техники,  с които да съумеят да пресъздадат в своите произведения заобикалящата ни действителност.  Една от изявите бе уредената на 12.12.2016 г. изложба в училищния изложбен кът, следващата публична изява, отново изложба, е планирана за  8.05.2017 г. 

Резултат на работата на учениците  в  клуба  по  интереси Природна лаборатория , с ръководител инж. Румянка Гълчавова са: табла, дипляни, постери, хербарии; изделия от отпадни материали; протоколи от   проведени лабораторни експерименти с храни от растителен и животински произход; природна аптека: засаждане на растения...Предстои публична изява на тема Лаборанти
в действие.


За повече подробности: 
Официален сайт на училището http://www.ougsrsitovo.mon-bg.eu/Фейсбук страница https://www.facebook.com/profile.php?id=100004009951337&fref=ts

Няма коментари:

Публикуване на коментар