вторник, 25 април 2017 г.

В Силистра се "задават" уникални дебати, свързани с ЕС

Областен информационен център Силистра организира публично събитие, наречено Дебати  на тема: 10 години членство на България в Европейския съюз”.  За участие в уникалната проява - единствена по рода си в България, е отправена покана към изявени журналисти от област Силистра за сформиране на отбор от 5 участници, които да се включат в събитието, като техни опоненти е предвидено да бъдат студенти от Филиал Силистра на Русенски университет Ангел Кънчев.
Дебатите са част от национална инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАедНО за Европа“, а целта е да бъдат отбелязани 3 значими годишнини:   60 години Европейски социален фонд; 10 години от присъединяването на България към ЕС;   6 години от цялостното функциониране на Мрежата от Областни информационни центрове в България.
Областен информационен център Силистра се включва в инициативата с поредица от събития във всички общини от област Силистра: конкурс за детска рисунка, в който участваха около 150 деца; изработване на изложбени пана със значими проекти, реализирани в област Силистра, и др. прояви. 

Какво се цели с дебатите? Да се провокират участниците да направят проучване по темата и да изложат своите гледни точки относно положителните и отрицателните последствия от членството на България в Европейския съюз. Събитието е насрочено за 11 май от 15.30 ч. в залата на Пречиствателна станция Силистра. Негов модератор е Стоян Стоянов от радио N-Joy за Шумен, който е докторант по журналистика. Ще има и жури, включващо представители на различни институции, което ще определи победителя. 

Как ще протекат дебатите: ще има два отбора – утвърждаващ (в ролята на правителство) и отрицаващ (в ролята на опозиция). Речите на всеки от петимата участници реч е с продължителност до 5 минути. След всяка реч са възможни въпроси. След всеки зададен въпрос говорителят получава допълнителни 15 секунди.

Няма коментари:

Публикуване на коментар