вторник, 6 октомври 2015 г.

В Силистра бе открита Преходна къща „Резилианс“

 

        С ритуал с участието на заместник областния управител на област Силистра Младен Минчев, както и с представители на различни институции, в Силистра бе открит най-новият социален обект, наречен Преходна къща „Резилианс”, част от едноименен проект на Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Една от дейностите в проекта предвижда създаване на умения за преодоляване на трудности на хора, претърпели домашно насилие.
     „Благодарение на него в нашия град се разширява кръгът на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представителите на определени целеви групи. Изградена е материална база за функциониране на услуга, задоволяваща непосрещнати нужди”, заявяват от сдружението, инициатор и стопанин на Къщата.
     Помещенията са общинска собственост, отредена с решение на Общински съвет Силистра за реализация на социалните проекти на ЖС „Екатерина Каравелова” с председател инж. Христина Георгиева. На практика част от тях се превръщат в „посрещната нужда” от самостоятелно жилище на лица, жертви на домашно насилие или трафик, които не могат да се върнат в рисковата среда и са решили да се установят в Силистра. Осигурена е защитена наблюдавана среда и възможност за намиране на оптимални решения за преодоляване на други дефицити.
      С проекта се създават услуги в общността, задоволяващи непосрещнати нужди на жертви на насилие, основано на пола, и се осъществяват условия за намиране на адекватни решения за тяхното справяне в новата ситуация. Реално се прилага на дело успешен модел по метод, наречен „Резилианс”, т.е. продължителна подкрепа за развиване и израстване в трудни условия и справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма.
    „В момента в странат има 15 центъра за посрещане на хора с подобни проблеми, в които местата за настаняване са 155 при 2-3 000 регистрирани случаи в годината”, каза при откриването на Къщата Атанас Енчев, координатор на Националната мрежа на децата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар