сряда, 7 октомври 2015 г.

В Силистра тревожна тенденция за бум в развъждането на безстопанствени кучета

Назаем от профила на община Силистра във Фейсбук
            В последните седмици в град Силистра се наблюдава тенденцията за увеличаване броя на безстопанствените кучета. Днес за пореден път съгласно сключения договор между Община Силистра и СНЦ "Сдружение за развитие на туризма в регион Тутракан" се извърши акция за залавяне, транспортиране, кастриране, ваксинация, обезпаразитяване и маркиране на безстопанствени кучета в град Силистра. В рамките на последния месец бяха изразходвани средства в размер на около 2 000 лв. от бюджета на Общината за целта. 
         Съгласно изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарно-медицинската дейност, след извършване на горецитираните манипулации, безстопанствените кучета следва да бъдат върнати в ареала, в който са били уловени. След промяна в законодателството, влизаща в сила на 01.01.2016 г., същите няма да бъдат връщани. Те ще бъдат настанявани в новоизградения Общински приют за безстопанствени животни. 
        Общинска администрация с тревога констатира случаи на хора, които в нарушение на нормативните актове хранят безстопанствени животни пред жилищните блокове и кооперации, като по този начин създават глутници и предпоставки за инциденти. Многократно са забелязвани граждани да извършват гореописаните дейности най-вече в района на МБАЛ „Силистра“ и пл. „Свобода“ в центъра на град Силистра. 
         Наблюдава се и тенденция, много от жителите, които имат вили в покрайнините на града да отглеждат кучета през летния сезон и след приключване на селскостопанските дейности, да освобождават и оставят без надзор животните. Също така, в стопанските дворове на земеделски кооперации и търговски дружества се наблюдват неразумно голям брой кучета, които най-вероятно са за охрана на обектите, но за повечето не са заплатени годишните такси.
   Община Силистра взема всички възможни мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Завършен е приютът за безстопанствени животни. В момента се оборудва и е назначен персонал. Същият ще премине курс за хуманно отношение към животните и след неговото успешно завършване, служители от приюта ще започнат да извършват необходимите дейности по улавянето и кастрацията на животните. 
      С тревога заявяваме, че ако продължи безконтролното хранене на бездомните кучета, проблемът не само, че няма да бъде решен, но и ще се задълбочава. Напомняме на гражданите, че всяко куче, което отглеждат в пределите на своя имот, трябва да бъде регистрирано в Общината и за него трябва да се заплати годишната такса, определена в Наредбата за местните такси и цени на услуги на Община Силистра. С тези средства ще бъде финансирано изграждането на нови площадки за разходка на домашните любимци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар