сряда, 28 октомври 2015 г.

Министерство на културата обяви правилата за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им

Министерството на културата обяви правилата за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2015 г.
http://hermesbooks.com/
Условията за участване в програмата през 2015 година може да видите на интернет страницата на Министерството на културата, а от сайта  www.hermesbooks.com може да се изтегли актуалната търговска листа на ИК „Хермес“, оформена според изискванията на проекта. Проектите могат да се подават в деловодството на Министерството на културата на бул. „Ал. Стамболийски“ № 17 лично или по пощата, като крайната дата за регистрация е 5 ноември 2015 г. включително. Постъпилите документи след тази дата няма да бъдат разглеждани.
Конкурсната сесия се обявява на основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и чл. 10 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2015 г. и Заповед № РД 09-705/ 21.10.2015 г.
Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2015 г., продължава изпълнението на основната цел – чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Участието в програмата е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, които включват книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар