вторник, 20 октомври 2015 г.

Държавен фонд „Земеделие“ обявява от 2 до 13 ноември 2015 г. прием на заявления по схема „Училищно мляко“

На вниманието на държавните, общинските и частните детски градини и училища: Държавен фонд „Земеделие“ обявява от 2 до 13 ноември 2015 г. прием на заявления по схема „Училищно мляко“. В нея могат да участват учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества, кооперации, признати организации на производители и общини. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
„Училищно мляко“ ще обхване децата от 1 до 4 клас, както и тези от първа до подготвителна група вкл., в държавните, общинските и частните заведения. Схемата има за цел да насърчи консумацията на прясно и кисело мляко и други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата.
В България „Училищно мляко“ се прилага от 2009 г., като интересът към нея до 2014 г. беше слаб, поради ниското ниво на подпомагане от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Като част от проведената през 2013г. реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС беше дадена възможност на държавите-членки, които желаят да участват в схемата, да изготвят стратегия за нейното прилагане на национално равнище. От тази година Националната стратегия за прилагане на схемата е факт. В края на септември беше обнародвана и Наредба за условията и реда за прилагане на схема „Училищно мляко”.
По схемата ще може да се предоставят: прясно мляко - количество/стойност на една доставка без ДДС: 0.250 кг/0.449 лв.; кисело мляко  - количество/стойност на една доставка без ДДС: 0.200 кг/0.5336 лв.; сирене  - количество/стойност на една доставка без ДДС: 0.030 кг/0.3600 лв.; кашкавал  - количество/стойност на една доставка без ДДС: 0.030 кг/0.4800 лв.; млечни продукти с минимум 90% съдържание на мляко и с до 5% добавена захар/мед   - количество/стойност на една доставка без ДДС: 0.200 кг/0.5336 лв.; Млечни продукти с минимум 75% съдържание на мляко и с до 5% добавена захар/мед (тези продукти не може да бъдат доставяни повече от 10 пъти зпрез учебната година)  - количество/стойност на една доставка без ДДС: 0.200 кг/0.7700 лв.
Всички продукти, разпределяни по схема „Училищно мляко“, трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на ЕС и да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Млякото и млечните продукти се предоставят на децата и учениците чрез извършване на 45 доставки в рамките на учебната година. Продуктите следва да се раздават равномерно чрез извършване средно на по две доставки на седмица по предварително утвърден график, но не повече от десет доставки на месец.  
 Наредбата и и останалите документи са публикувани на адрес:  Документи за кандидатстване по схема "Училищно мляко" 2015-2016 гЗа информация по схемата може да се обръщате и към служителите на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" 23, ет. 3 и ет. 4., както и на телефони: (086) 81 77 30, 81 77 33, 81 77 16, 81 77 22. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар