четвъртък, 29 октомври 2015 г.

18 силистренци с прощъпулник в ОбС Силистра

ОИК Силистра обяви общинските съветници в новия мандат на местния законодателен орган, в списъка на които е възможно да настъпят промени веднага след вота на втория тур на изборите за кмет на община Силистра. По традиция разместванията в листите са в средите на управляващите партии и коалиции.
Засега Общински съвет Силистра изглежда по следния начин.
ПП НФСБ: Йордан Атанасов Ковачев; ПП ГЕРБ: Мария Димитрова Димитрова, Калоян Димитров Нейков, Денислав Пламенов Димитров, Денка Димитрова Михайлова, Здравко Горанов Горанов, Валентин Йорданов Перчемлиев, Йордан Борисов Владимиров, Ивелин Митков Неделчев, Симеон Василев Симеонов, Младен Желев Енев, Константин Стоилов Христов, Славянка Георгиева Стоянова; ПП АБВ: Ростислав Светославов Павлов, Димитър Николаев Караджов; МК „ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО“: Александър Николаев Сабанов, Керанка Вълчева Иванова, Красимира Маринова Неделчева, Иван Станков Ковачев, Десислав Димов Пенчев, Орлин Огнянов Николов, Димитър Трендафилов Трендафилов; ПП СДП: Ганчо Маринов Неделчев, Милен Христов Пенчев; ПП ДВИЖЕНИЕ 21: Стоянка Йорданова Енева-Дойчева, Стоил Василев Стойчев; ПП БСП: Георги Ивов Кирилов, Лазар Иванов Лазаров, Боян Петров Димов, Дияна Денева Николова, Надежда Друмева Бобчева; ПП ДПС: Джанан Халил Феим, Бирол Ерол Мехмед.
Прави впечатление, че 18 от съветниците са различни от предишния състав на ОбС Силистра, от които единствено Стоянка Дойчева от Движение 21 е била съветник, но в предишни мандати. От предишните групи съветници в МК „Гражданско единство“ и в БСП само по двама запазват правото си да бъдат приемствени и в настоящия мандат. Най-много са „оцелелите“ съветници (6) от ГЕРБ. Прави впечатление също, че най-малко 9 от съветниците влизат, благодарение на преференциален вот, дал им право да заемат по-предна печеливша позиция.
Друго впечатление: освен от град Силистра, в съвета има представители на селата Айдемир, Калипетрово и Бабук. На "първо раздаване на картите" едва 9 са представителките на нежния пол, което е под 30%, при европейски "изисквания" за съотношение 40:60% между двата пола. С най-много мандати се очертават Стоил Стойчев и Керанка Вълчева - четвърти, д-р Мария Димитрова, Константин Стоилов, Александър Сабанов, Георги Кирилов, Милен Пенчев  - трети, и др. 
Шестима от съветниците, които не са са за първи път местни парламентаристи, в предишни мандати са били представители на други партии (Александър Сабанов, Стоил Стойчев, Стоянка Дойчева, Керанка Вълчева, Ганчо Неделчев и Милен Пенчев). Предишните им партии са от средите на ГЕРБ, БСП, ВМРО, ДПС и др.
По професионален принцип: лекари - 3, педагози - 3, икономисти, мениджъри, бизнес, инженери - поне 15, земеделска сфера - 4, администрация, банково и застрахователно дело - 3, юрист - 2, неопределими занимания - тепърва ще става ясно.
На пръстите на едната ръка се броят работилите в общинска администрация на една или друга позиция - не повече от 5, от които двама като зам. кметове в предишни мандати, по един секретар на община и директор на дирекция, и един в извънучилищно звено. За пръв път няма и адаши повече от двамата Йордановци. За сметка на това има трима общински съветници с една и съща фамилия - Неделчев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар