понеделник, 19 октомври 2015 г.

ПГС „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ СИЛИСТРА УЧАСТВА В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ „Операция смятане в Графовил“ ИЛИ КАК ДА ПОДОБРИМ МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕПартньори от пет европейски страни се събраха в Люксембург, за да обсъдят създаването на педагогически инструмент за елементарно смятане.

На 8 и 9 октомври 2015 г. в гр. Мертерт се проведе работна среща на 7 партньори от пет страни – Франция, Люксембург, Белгия, Германия и България, които работят по европейски проект по програма ЕРАЗЪМ + към Агенция ЕРАЗЪМ + Франциясътрудничество в областта на иновациите и обмен на добри практики, стратегически партньори за професионално образование и обучение. Целите на проекта „Операция смятане в Графовил“ са свързани с  развиване на основни умения, използващи новаторски методи.
От българска страна участваха представители на Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“. В условията на глобализация и икономическа криза все по актуален  и значим е проблемът за езиковата и математическата неграмотност сред подрастващите, а образованието все повече се превръща в приоритет за всички държави по света. Така че пред нас стои въпросът с кого се съизмерваме - дали отчитането на качеството на образованието в рамките на нашата страна е достатъчно, или вече трябва да се сравняваме с много други държави по света.  Според  проучване на  PISA, направено  през 2012,  се установи, че елементарното смятане не се владее добре. 22,4% от френските ученици  са "под нивото 2 "(елементарно смятане в началното училище), Люксембург 24,3%, Португалия 24,9% и България 43,8%.
Цифрите, посочени по-горе,  са достатъчно красноречиви, така че наистина се налага необходимостта от разглеждане на проблема  със смятането по начин,  различен от  този на традиционния модел в училище, тоест във връзка със специфични ситуации от ежедневното  и професионалното общуване  и с възможност да се практикува  този нов начин индивидуално. Еднакво немислимо е  да се  "мине" във всекидневния живот, без да се научиш да четеш, както и без да знаеш да смяташ, а ние сме склонни да омаловажаваме математическата неграмотност, защото тази  некомпетентност е по-малко очевидна от езиковата грамотност.
Педагогическият инструмент, който ще бъде създаден, представя в реални ситуации  полезността на математиката в  ежедневния, училищния и професионалния  живот посредством симпатични герои, с много чувство за хумор.
От около петнадесет години  Асоциацията с нестопанска цел Евро Кордиал и нейните партньори създават инструменти за приложение на базовите компетенции в педагогическите практики. Имат над 20-годишен опит в областта на международното сътрудничество. Спечелените от тях проекти и създадените педагогически инструменти, намират широко приложение в редица европейски страни, включително и в България:  „Ресторант Венеция“ – за усъвършенстване на езиковите умения;  "900 упражнения за професионална комуникация"; "Умения за откриване" – развиване на  логическо мислене. И в контекста на професионалното ориентиране, два педагогически инструмента: един за запознаване с различни професии "100 професии, представени от хора, които ги практикуват“, а другият, който дава възможност на младите хора, включително и на неграмотни, да се ориентират чрез снимков материал :" Zoom, to choose "
Този набор от педагогически инструменти обхваща 4 от 8-те ключови компетентности. Липсват такива за решаване на проблеми в смятането, които обхващат и две други умения: цифрови  умения и основни математически компетенции. Оттук идва и идеята за създаване на настоящия педагогически инструмент. Ще бъде направена дигитална версия, използваема на компютър, таблет, но и също на хартиен носител за тези, които все още не притежават собствени  или не умеят да работят с цифрови средства, или за използване в класната стая. Неговата значимост е в това, че ще бъде достъпен и за тези, които не притежават и елементарни умения за смятане, а това го ще го направи широко приложим и удобен за използване  в различни ситуации. Ще бъде предназначен за масова употреба и безплатно разпространяван чрез Интернет. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар