четвъртък, 8 октомври 2015 г.

Безработицата е проблем №1 за 2/3 от областните градове в страната

27 000 души участваха в национално допитване на „ДНЕС“, безработицата е проблем №1 за жителите на
две трети от областните градове в страната
В 24 региона проблемна е инфраструктурата
Безработицата е проблем №1 за жителите на две трети от областните градове в страната, показва проучване на „ДНЕС“, проведено в периода 15-30 септември 2015 г., в рамките на инициативата „Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община!“.
Проучването обхвана 27 426 души във всичките 27 областни центрове и прилежащите им общини. Изследването е проведено чрез анкетни карти, разпространявани в електронен вид чрез сайта на „ДНЕС“ и чрез партньорски медии по места, както и на хартия чрез анкетьори (доброволци на „ДНЕС“ от съответните общини).
Като цяло, проучването на „ДНЕС“ потвърждава изводите за съществуващите регионални дебаланси, които са в основата на дефинираните от гражданите проблеми. Освен специфични регионални проблеми се открояват и такива, които имат общонационално звучене, тъй като се посочени от жителите на повече от половината градове.
Общонационални проблеми
Проблемът с безработицата и, в частност – младежката безработица, е посочен като такъв в 19 от общо 27 регионални анкети, като заема челните места в съответните класации (между първо и трето, с изключение на София). Вторият по важност проблем е в голяма степен свързан с първия, а именно – липсата на инвестиции и работни места. В 11 региона този проблем е откроен като спешен за преодоляване и е поставен средно между втора и трета позиция.
Трети като среден коефициент, но посочен в най-много регионални анкети (24 бр.) е проблемът с некачествената инфраструктура (дупки по улиците и тротоарите, неподдържане на вътрешните улици в кварталите и др.). В известна степен свързан с инфраструктурния проблем е и посоченият на четвърта позиция от гражданите на 19 области – неправилното паркиране и липсата на достатъчно паркоместа.
Средно на пета позиция в класациите на отделните градове са поставени проблемите с бездомните кучета (в 14 града), качеството на чистотата и озеленяването (в 12 града) и зле поддържаните или липсата на места за отдих, детски и спортни площадки (11 града).
Качеството на обществения транспорт (вкл. състояние на автопарка, разписание, маршрути, чистота и качество на обслужване) е проблем за жителите на 14 областни центрове, поставен средно на шеста позиция в съответните класации.
Специфични регионални проблеми
Сред специфичните регионални проблеми се откроява този със замърсяването на въздуха. Той е класиран от гражданите на Русе, Перник София, Стара Загора, Хасково и Шумен средно между трето и четвърто място.
Анкетираните във Видин, Шумен и Ямбол открояват средно на трета позиция проблемът с организирането и поддържането на междублоковите пространства, а в Габрово и Пловдив е отбелязано неподдържането на крайните квартали.
В Добрич, Перник, Сливен, София и Ямбол гражданите се оплакват от проблеми с ВиК – чести аварии, недобре планирани ремонти (например, разкопаване на прясно асвалтирани улици) и дори липса на канализация и/или пречиствателна станция.
Жителите на Пловдив и Благоевград недоволстват от „синя зона“, а пловдивчани се оплакват и от проблемите, свързани с „Топлофикация“.
Жителите на Кюстендил, Разград и Ямбол изразяват неудовлетворение от работата на местната администрация. Русенци пък очакват от администрацията програма за опазване на паметниците на културата, а варненци – програма за интеграция на ромите. Жителите на Бургас, Габрово, Пловдив и Разград не одобряват начина на формиране на местните данъци и такси.
В Ловеч и Монтана анкетираните се притесняват от демографския срив, а жителите на Габрово, Плевен, Пловдив и София се оплакват от липсата на места в детските градини.
Здравеопазването (Плевен и Хасково), образованието (Бургас, В. Търново, Ловеч и Русе) и опазването на обществения ред (Бургас, Перник, Плевен и Шумен) също са сред идентифицираните на местно ниво проблеми, като средно заемат между четвърта и шеста позиция в класацията.
В Благоевград, Пловдив, Смолян и Ямбол е откроен проблемът с уличното осветление, а в Пловдив – този със справедливото разпределение на общинските жилища. За столичани проблем е презастрояването за сметка на зелените площи, а в Кърджали част от анкетираните са отбелязана липсата на кино в областния град.
***

Подробни резултати вижте в прикачения документ,
както и на сайта на „ДНЕС“ –
www.dnes-bg.org.

Няма коментари:

Публикуване на коментар