четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Надграждащо обучение за прилагане на подхода "Резилианс"

     
На 22 и 23.10.2015 г. бе проведено надграждащо обучение за прилагане на подхода "Резилианс" по проект "Резилианс - умението да преодоляваме трудности". Проекта е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България, чрез Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, по Договор за безвъзмездно финансиране № 289/18.05.2015  г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар