петък, 23 октомври 2015 г.

Търси се...психолог

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - СИЛИСТРА
гр.Силистра, п.к.283, тел/факс: 086 820 487
e-mail: cop_silistra@abv.bg


ОБЯВА ЗА РАБОТА

Женско сдружение „Екатерина Каравелова”- гр. Силистра търси да назначи психолог на трудов договор в Център за обществена подкрепа, гр. Силистра.

Изискванията към кандидатите са:
Образование - висше по психология;
Стаж – не се изисква;
Характер на работата - психологът в ЦОП извършва психологическо консултиране на деца в риск и техните семейства; работи непосредствено с проблемните деца и/или родителите им; изготвя индивидуални програми и доклади за напредъка на всяко дете; води необходимите съгласно нормативната уредба документи; разработва и участва в програмите за превенция и обучение; изготвя оценки и психолого-педагогически характеристики; участва в мобилните екипи при необходимост; работи в екип по случаите, предоставени в Центъра за обществена подкрепа;
Други - компютърна грамотност, нагласа за работа с лица от рискови групи, умения за работа в екип, шофьорска книжка.

Необходими документи:
  1. Диплома за завършено висше образование;
  2. Автобиография с актуален телефон и снимка;
  3. Мотивационно писмо;
  4. Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
  5. Документи, доказващи придобит трудов стаж, ако има такъв.

Забележка: С предимство ще се приемат кандидати с опит при работа с деца и семейства в риск.

Приемане на документите: до 16 ч. на 30.10.2015 г.

Желаещите да кандидатстват за работа по посочената специалност могат да подадат своите документи в офиса на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” в гр. Силистра, ул. „Вапцаров” № 51, ет. 2.

Работно време: всеки делничен ден от 8.00 ч. до 12,00 и от 13 до17.00ч.

За контакти:
Тел/факс: 086 820 487


Няма коментари:

Публикуване на коментар