понеделник, 19 октомври 2015 г.

В област Силистра е в ход разяснителна кампания сред администрациите в случаи на аварии

 

     В Областна администрация бе третата среща обучение по проекта „Към една интегрирара система за съвместно трансгранично откриване и хармонизирани на процедури за бързо реагиране на химични, биологични, радиационни и ядрени аварии“, във връзка с който са изработени разяснителни брошури. Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – МВР участва в заложените в проекта дейности.
    В област Силистра първите проведени обучения са в общините Дулово и Тутракан. В третото, проведено със служители от Областна администрация, участваха главен инспектор Евлоги Стамов, началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“, старши инспектор Тодор Димитров, началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ и инспектор Данаил Йорданов, и тримата представители на РДПБЗН – Силистра.
    Три специализирани брошури са изготвени по темата, за да достигнат до общинари, кметства и организации. Двете от тях представят правилата за поведение при химическа авария и при радиационна аварии. В рамките на форума стана ясно, че 11 са постовете за радиацинно оповестяване в област Силистра. Във всеки от тях радиационната обстановка се мери по три пъти на денонощие – в 5, 13 и 20 ч. Информацията се предоставя в Национални оперативен център за съставяне на мониторинг на радиационния фон.    
     Община Ситово е първата в област Силистра, която наскоро е закупила съвременен прибор за мерене на радиацията. За отбелязване - десет пъти по-чувствителен от тези, с които се работи от десетилетия в България.  
     "През януари – февруари предстои новите кметове на общини и села да бъдат обучени, заедно с т.нар. основни длъжностни лица, имащи отношение по въпроса“, каза г-н Димитров.
    В проекта са включени всички крайгранични с Румъния области. В областните дирекции са доставени комплекти от техника за осигуряване на навременно оповестяване при радиационно и химическо замърсяване. Сред тях е и специална оборудвана "палатка", в която при случаи може да се почистват от замърсяване по 30-40 души на час.

Няма коментари:

Публикуване на коментар