понеделник, 26 октомври 2015 г.

С изборите паднаха и първите есенни слани в Силистренска област


   На отделни места в Силистренска област паднаха първите есенни слани. Ясното и почти тихо време създаде условия за образуване на слани. По поречието на Дунав и на други места с по- влажен въздух се образуваха мъгли. Сутринта в метеорологичните станции в силистренско бяха отчетени минимални температури в интервала 0-6 градуса, най- ниска температура в района беше отчетена в Главиница – 0 градуса. 
  Любопитно: Сланата е явление характерно за преходните сезони. Представлява нежни ледени кристалчета върху земната повърхност и предметите върху нея, които изстиват най-силно. Образува се при замръзване на водните капчици (росата), които се кондензират върху охладените повърхности и сублимация на водната пара от въздуха върху образуваните кристалчета. Ако въздухът е много сух, слана може да не се образува. Обратно, ако въздухът е много влажен, при понижението на температурата ще се образува мъгла, което може да стане още преди температурата да е паднала под 0°С, което, от своя страна, може да предотврати появата на мраз. (През зимата, при отрицателни температури, може да се наблюдава отлагане на скреж по студените предмети, но това не е слана.) 
  През пролетта, на фона на общата тенденция за повишаване на температурата, могат да се наблюдават резки и значителни застудявания – поврати на студ, които са особено опасни, след като вегетацията на растенията е започнала, т.е. след като средната денонощна температура в течение на дни е била над 5°С или над 10°С за по-топлолюбивите култури. През есента общото понижение на температурата също не е постепенно, а още докато температурите са сравнително високи, могат да настъпят резки застудявания, които да нанесат поражения на все още неприбраната реколта.

                                                  Физик-метеоролог: Й.Чешмеджиев


Няма коментари:

Публикуване на коментар