петък, 24 април 2015 г.

Ученически конкурси "Светлината, без която не можем" с изложба в Силистра


         
 Регионални ученически конкурси за рисунки и макети "Светлината, без която не можем" с изложба в Силистра. Организатори са РИО - Силистра, община Силистра , Обединен детски комплекс – Силистра, НАО „Г. Галилей” - Силистра.
        Конкурсът цели повишаване на познанията за светлината и приложенията й, да се разкрие значението, ролята и мястото на светлината и нейните източници в нашия живот. Представяне на авторски идеи на участниците , интерпретации по определената тема, въз основа на извършени наблюдения и изследвания, както и на ролята на светлината в изкуството, резултати от изследователска работа и сътрудничество на ученически екипи от област Силистра. Показване на контраста между светлина и тъмнина в света, който ни заобикаля; цветовете на небето през деня и нощта, светлинни ефекти и атмосферните явления. Засилване на интереса на учениците към влиянието на светлината за живот на земята, да съдейства за формиране на гражданско поведение и отговорност за опазване на околната среда и уникалността на планетата Земя. Популяризиране на национални и международни конкурси на тема за светлината и светлинните технологии. Тематичните направления на конкурса бяха: влияние на светлината за живота на Земята; отразяване на светлината, светлинни ефекти, магията на светлината; светлината в изкуството.

         Според протокола на жури в състав: Нели Иванова – началник отдел „ОМД” - община Силистра, Марлена Любенова – директор на НАО ”Г. Галилей” и Вихрен Иванов – учител по изобразително изкуство в ОДК Силистра има победители в различните категории. При художниците в първа възрастова група I-IV клас - поощрение за 7-годишната Мила Ненчева от ОДК- Силистра (категория "рисунки"). Във втора възрастова група V-VІІ клас победител е Емир Расим от ОУ "Св.Кирил и Методий” от с. Нова черна, в трета възрастова група - VІІІ-ХІI клас първа е Ирина Куртева от ОДК Силистра. В категория "макети" - трета възрастова група - VІІІ-ХІI клас - I място за 12-окласника Шенгюл Мустафа от СОУ ”В.Левски” от град Дулово. Специални награди за активно участие и успешно представяне в конкурсите: за СОУ ”В.Левски” - Дулово, и за ОУ ”Св.Кирил и Методий” - с. Нова черна - за активно участие и успешно представяне в конкурса. 

       Друго жури в състав: Анета Ненова – ст. експерт по бълг.език и литература в РИО на МОН Силистра, Ванушка Ангелова и Славянка Стоянова – филолози, определи най-добрите в  категориите "Стихотгворение" и "Есета". При авторите на стихове в първа възрастова група I-IV клас - поощрение за третокласничката Ангелина Чамурджиева от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”/НАО. Във втора възрастова група V-VІІ клас - трето място за осмокласника Толга Караниев от ПМГ ”Св. Кл.Охридски” - Сиилстра/НАО. В трета възрастова група - VІІІ-ХІI клас - второ място за 11-окласничката Ивелина Русева от ЕГ „П. Яворов” - Силистра. При авторите на есета: във втора възрастова група V-VІІ клас - I място за Емона Великова от ОУ ”От. Паисий” - Силистра - 6 клас; в трета възрастова група - VІІІ-ХІI клас - I място деветокласничката Гергана Солакова от  ЕГ „П. Яворов” - -Силистра.
        Регионалният ученически конкурс бе посветен на Международната година на светлината и светлинните технологии – 2015г., обявена с решение на Генералната Асамблея на ООН. Няма коментари:

Публикуване на коментар