вторник, 21 април 2015 г.

В Силистра Майските студентски четения с борса за добри педагогически практики


Студентските научни четения в Силистра са част от Студентската научна сесия на Русенския университет, която традиционно се провежда през м. май. В нея участват студенти и докторанти на университета, от страната и чужбина. Тази година във Филиала в Силистра четенията са в две секции – хуманитарни и психолого-педагогически науки с председател доц. д-р Тодорка  Георгиева, и природо-математически науки с председател доц. д-р Теменужка Богданова.
В рамките на Майските научни празници в крайдунавска Силистра за първи път във Филиала ще се проведе „Борса за добри педагогически практики“, където студентите от ІV курс на специалността „Педагогика на обучението по български език и чужд език“ ще представят резултатите от завършилата наскоро Стажантска педагогическа практика в различни училища на град Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар