събота, 25 април 2015 г.

Залесителна акция "Зелени хоризонти" в Силистра

    В Силистра бе проведена залесителна акция "Зелени хоризонти" - идея, осъществена заедно от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, председателя на Общинския съвет  д-р Мария Димитрова и от Областния управител Стоян Бонев.
    С участието представители на техните управленски екипи, служители на трите администрации, както и на доброволци от кв. "Изток", където бе осъществена акцията, посветена на три отминали събития, свързани с опазване на природата: Световния ден на водата, Деня на земята и Седмицата на гората.
      Засадени са близо 100 дръвчета и храсти, с които се облагородява една от терасите на крайграничния квартал. Сред дървесните видове има липи и др. подходящи за нашите климатични условия дървета. Мотото на акцията бе "Само заедно можем да променим средата, в която живеем и да се чувстваме стопани на красивото!"
       Жители от квартала използваха присъствието на представляващите властовите институции, за да им припомнят, че имат нужда от ремонтиране на съществуващи съоръжения за отдих, вкл. за игра на децата, както и от нови спортни площадки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар