петък, 17 април 2015 г.

Областният управител на Силистра и кметът на Кълъраш обсъдиха изграждането на Дунав мост 3

17/4/2015

 
         В град Кълъраш областният управител на област Силистра Стоян Бонев, заместникът му Янка Господинова и директорът на дирекция в Областна администрация Тодор Динков имаха среща с кмета на румънския град Даниел Драгулин. Тя бе по повод два предстоящи форума в края на м. април – междуобластен в Шумен и междуправителствен в Букурещ. Миналата година бяха серията от срещи – в Турну Мъгуреле и в Русе, между представители на различните видове власти от двете страни в рамките на трансграничен проект на министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния, свързан с избора на място за изграждане на нов мост над Дунав.
       По време на тези делови взаимодействия бяха коментирани четирите варианта: Кълъраш – Силистра; Турну Мъгуреле – Никопол; Бекет – Оряхово и Гюргево – Русе. Целта бе да се разработи пилотен проект за предпроектно проучване за трето съоръжение над река Дунав между България и Румъния. Областният управител г-н Бонев и кметът г-н Драгулин се договориха да продължат своята съвместна дейност в полза на избора на Силистра – Кълъраш като място за изграждане на Дунав мост 3.
        Все още няма окончателна номинация кой от вариантите е препоръчителен, перспективен, изгоден за двете страни и вписващ се в общата европейска транспортна система. Според предварителната информация Дунав мост 3 при Силистра – Кълъраш е сред фаворитите, покриващи основните критерии при избора. Сред най-важните моменти в защитата на варианта Силистра – Кълъраш са мотивите: съоръжението е от стратегическо значение за икономическото развитие на региона Долен Дунав, на чиято територия има 2 млн. население от двете страни на реката. То е връзка на транспортния коридор от Близкия изток през Турция, граничният пункт Хамзабейли – Лесово, оттам през Ямбол, Шумен, Силистра и през Кълъраш на път за т.нар. северни пътища – към скандинавските и прибалтийските страни, Украйна, Русия и др.
     На срещата в Кълъраш е посочено, че с мост в нашия регион този транспортен коридор става с 300 км по-къс в сравнение с настоящия момент.  Както е известно, мостът е заложен в Дунавската стратегия, където фигурира като модернизация на инфраструктурата по Трансевропейски транспортен коридор №7. Евентуалният проект е включен в Регионалния план на Северен централен район 2014-2020 г., част от който е област Силистра.
      Участниците в срещата от двете страни са обсъдили резултатите от всички проведени до този момент събития на регионално, национално и международно ниво – преписки между институции, подписки от заинтересовани страни, вкл. от гражданският сектор, от браншови и бизнес организации; както и от кръгли маси, най-голямата от които бе в края на 2013 г. в Силистра под егидата на президента Росен Плевнелиев.
    Тяхната съвместна работа ще продължи и на предстоящата на 21 април в град Шумен кръгла маса на тема „Инфраструктурата на регионите – предпоставка за развитие и растеж", посветена на приоритетното усъвършенстване на пътната инфраструктура и транспортните връзки между Югоизточния и Североизточния регион на Република България. Тя е инициатива на Областна администрация Шумен, община Шумен и местната „Стопанска камара“.
      В поканата за участие в кръглата маса се казва: „Идеята за провеждане на кръгла маса бе подкрепена от органите на местно самоуправление на всички общини, през чиято територия преминава трасето на пътя, като голяма част от общините са изразили подкрепата си чрез изрични декларации, приети от общинските съвети. Идеята се посреща с одобрение от населението на всички териториални общности.“
      За участие във форума са поканени г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж.Лазар Лазаров –председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
      Във форума ще участват народните представители и областните управители на областите от областите Ямбол, Шумен и Силистра, както кметовете и председателите на общинските съвети на над 10 общини от трите области; представители на местните власти в областите Одрин – Турция, и Кълъраш – Румъния, които също са заинтересовани от реализацията на проекта.  
    В обявената програма на кръглата маса докладите са на следните теми: „Инфраструктурата в североизточна България - проблеми и недостатъци“, „Предимства от изграждането на скоростен път по направлението „Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – Лесово“ и „Изграждане на транспортна инфраструктура по Долен Дунав“.  Модератор на кръглата маса е Сашо Дончев – председател на УС на Българската стопанска камара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар