четвъртък, 23 април 2015 г.

В Кайнарджа канят на събор край чешмата под върбата


        Фолклорният събор Край чешмата под върбата е посветен на Деня на община Кайнарджа /Свети дух/ и е част от ежегодните културни „Дни на Кайнарджа", част и от културния живот в региона Провежда се в околностите на Историческата чешма - с. Кайнарджа, където през 1774 г. между Русия и Турция е подписан Кючуккайнарджанският мирен договор. Няма конкурсен характер. Организатори на събора са: Община Кайнарджа и Народно читалищеОтец Паисий-1942 г.Фолклорния събор ще се проведе на 06.06.2015 година от 10:00 часа в околностите на Историческата чешма в с. Кайнарджа.
        Условията за участие дават възможност за изява на двете форми, в които живее фолклорното ни богатство - изворното народно творчество и обработеният фолклор. Участниците могат да бъдат от всички възрасти. Като формат: индивидуални изпълнители - певци, инструменталисти, танцьори; колективни изпълнители - певчески групи, танцови състави, оркестри.
          Изпълненията да са в рамките на: танцови състави - до 10 мин.; певчески групи - до 8 мин.; оркестри - до 8 мин.; индивидуални изпълнители - едно изпълнение до 5 мин. Редът на изявите е по преценка на организаторите. Всички участници /индивидуални и колективни/ ще получат диплом за участие и награди. Средствата за пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.
         Заявки за участие се приемат до 25.05.2015 г., включително, на адрес: с. Кайнарджа, обл. Силистра п.код 7550, НЧ Отец Паисий-1942 г., Гинка Тодорова - секретар тел. 08679 / 8314; моб.  0885921861, е- mail: izvor_@abv.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар