събота, 25 април 2015 г.

Ден на електроинженерството във Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев”

  
В рамките на Майските празници на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев” бе проведен Ден на електроинженерството с участието на студенти от всички курсове на специалността „Електроинженерство”, на практика едно от двете направления във Филиала, съобщи доц. Д-р Теменужка Богданова, директор на Филиала. Проведена бе викторина с въпроси от теорията и практиката по специалността. Студентите проявиха много голяма активност и представиха отлични резултати.  
           Прочетените доклади  представиха на аудиторията темите „Предавателна мрежа за наземна цифрова телевизия в Република България”, „Приемане на цифрова ефирна телевизия” и „Електроинженерството - широкопрофилна инженерна специалност в областта на електротехниката, електрониката и автоматиката”, подготвени съответно от студентите Борис Силаев и Мартин Пеев (и двамата от трети курс), и Кристиян Василев от четвърти курс. 
          Тримата ще бъдат наградени на 29 април, когато ще се проведе тържеството за връчване на наградите на всички участници в обявените регионални конкурси. Същият ден е обявен за Ден на отворените врати във Филиала.Ден на електроинженерството

Няма коментари:

Публикуване на коментар