четвъртък, 30 април 2015 г.

НАСО и Фондация „Съпричастие – Силистра“ провеждат двудневна трудотерапевтична работилница


В края на м. май чрез своето представителство Фондация „Съпричастие – Силистра“ с председател Красимира Георгиева Националният алианс за социална отговорност провежда двудневна трудотерапевтична работилница. Тя е част от серия регионални срещи, форуми и обучения за социалните услуги в цяла България на тематики ,специфични за определените региони. Предвидено е  участие на гост лектори, работещи активно за развитието на социалните политики и добри практики в България.
Работилницата е предназначен за трудо и арт терапевти, социални работници, психолози, педагози и специалисти, работещи с потребители на социални услуги. Програмата на срещата е изготвена съобразно интересите и нуждите на работещите в социалния сектор, с надеждата, че реализацията ще има значим надграждащ ефект в работата на сектора като цяло.
В програмата: „Арт-терапията като метод за работа с хора с увреждания“ (Надежда Юлзари – член на УС на Асоциацията); за техниката „Декупаж“ и „Изготвяне на изделия от креп хартия“ (Ивелина Костадинова – трудотерапевт в ЦСРИ „Съпричастие-Силистра“); Работа с рециклирана хартия (Добринка Петрова – артист- приложник). В дневния ред на проявата - обмен на добри практики, между трудотерапевти от страната, както и възможности за договаряне и реализиране на партньорства.


Няма коментари:

Публикуване на коментар